Xét chọn công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

21:00, 16/04/2019 [GMT+7]
.

Căn cứ Kết luận số 418-KL/TU ngày 4.7.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xét chọn và phát động phong trào “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020; ngày 18.9.2017 UBND tỉnh đã có Quyết định số 661/QĐ-UBND ban hành Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020 và Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 29.12.2017 ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020;

Để có cơ sở tổ chức xét chọn Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, Báo Quảng Ngãi đăng tải danh sách 13 cá nhân đề nghị xét chọn Công dân tiêu biểu tiến cử đợt 1, để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày đăng tải).

Ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, công dân gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh), địa chỉ: 25 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi.

-->> Xem và tải danh sách đề nghị, giới thiệu TẠI ĐÂY
 

.