Hội nghị trực báo các cơ quan Đảng tỉnh

21:16, 17/04/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 16.4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì Hội nghị trực báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 của các cơ quan Đảng tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị.  ẢNH: P.LÝ
Quang cảnh hội nghị. ẢNH: P.LÝ


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu, trong quý II/2019 ngoài triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả việc tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung của chương trình công tác quý II/2019 và các nhiệm vụ đã được xác định tại Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch 125, 126 của Tỉnh ủy; phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm; Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của các địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh; kịp thời định hướng thông tin cho cơ quan báo chí. Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung của năm dân vận chính quyền...

Theo đánh giá của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, trong quý I/2019, các cơ quan Đảng tỉnh đã bám sát chương trình công tác năm 2019, chương trình công tác quý I/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

 P.LÝ

 

.