UBND tỉnh họp góp ý phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý về ATTP

19:43, 18/02/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh để đánh giá kết quả công tác đảm bảo VSATTP năm 2018. Đồng thời, góp ý vào dự thảo Quyết định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, công tác quản lý chất lượng VSATTP ở Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về ATTP, Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP. Trong năm, Ban chỉ đạo đã tổ chức hơn gần 1.500 đoàn thanh, kiểm tra hơn 20.000 lượt cơ sở. Trong đó, xử phạt 278 cơ sở với tổng số tiền trên 640 triệu đồng.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã lắng nghe nội dung Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, Dự thảo quyết định có 5 chương, 19 điều. Dự thảo nêu rõ, mỗi một đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và mỗi loại thực phẩm chỉ chịu trách nhiệm của 1 cơ quan Nhà nước quản lý.

 

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
Dự thảo cũng quy định rõ đối tượng áp dụng, nguyên tắc phân công và phối hợp quản lý, đặc biệt là trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP đối với các đơn vị liên quan. Ngoài UBND tỉnh thực hiện quản lý chung về ATTP trên phạm vi toàn tỉnh thì nhiều sở, ngành, tùy theo chức năng, nghiệp vụ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể.
 
Cùng với đó, quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khác cũng như các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền cấp huyện, xã. Đồng thời, quy định việc phối hợp trong quản lý Nhà nước về ATTP phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về trách nhiệm, công việc cụ thể của từng ban ngành đi cùng với chuyên ngành của từng đơn vị, đặc biệt là vai trò của ngành y tế, nông nghiệp và công thương cũng như việc phân cấp quản lý nhằm nâng cao công tác ATTP trên địa bàn.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng các thành viên Ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP năm 2018. Các cấp, ngành đã có sự chủ động trong việc thực thi trách nhiệm và phối hợp xử lý.
 
Đối với Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về ATTP tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đao liên ngành để hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Dự thảo cần nêu rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, tránh việc chồng chéo trong công tác, quản lý.
 
Thời gian tới, đồng chí Đặng Ngọc Dũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần nêu cao vai trò trách nhiệm. Các ngành, các địa phương cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP; kiểm soát chặt chẽ các địa chỉ giết mổ, gia cầm tập trung trên địa bàn...
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 

.