Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

22:23, 15/02/2019 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh đã đề ra trên tinh thần bám sát phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ đề năm 2019 của tỉnh: “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.  

Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành mới bằng những việc làm cụ thể. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, luôn cùng đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2019 của tỉnh; tham mưu và trình UBND tỉnh trước ngày 19/02/2019.

Trước đó, ​Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

​Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ ngày đầu năm mới. Từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ động xây dựng, hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2019, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

.