Cập nhật lúc: 21:43, 19/12/2018 [GMT+7]
.

Thường trực Tỉnh ủy: Làm việc tại huyện Tây Trà


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 18.12, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ vừa qua; tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019...

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Tây Trà.                                     ẢNH:BÁ SƠN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Tây Trà. ẢNH:BÁ SƠN


Theo báo cáo của huyện Tây Trà, tình hình thiệt hại do mưa lũ năm 2018 trên địa bàn huyện không nhiều. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2017 triển khai chậm, do giữa năm tỉnh mới hỗ trợ huyện 10 tỷ đồng để khắc phục...

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2018, huyện Tây Trà đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính... Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của Tây Trà đạt 191 tỷ đồng, vượt 3,6% kế hoạch, tăng 10,8% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 12,3 tỷ đồng, vượt 71,6% kế hoạch giao. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cho rằng, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017 trên tuyến đường Trà Phong - Trà Xinh quá chậm, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Do đó, các sở, ban, ngành của tỉnh cần nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ huyện sớm khắc phục. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, huyện cần có giải pháp hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững; khuyến khích, vận động nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa...


BÁ SƠN


 

.