Cập nhật lúc: 21:31, 14/12/2018 [GMT+7]
.

Tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trước mắt, tạm dừng việc sắp xếp các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố và việc sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ban, ngành theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Công văn số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018.
 
​Tuy nhiên, để kịp thời triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan theo quy định của Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động xây dựng Đề án sắp xếp các sở, ban, ngành và Đề án sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành để ngay sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo quy định.
 
PV
.