Cập nhật lúc: 14:11, 11/12/2018 [GMT+7]
.

Năm 2018- Hầu hết các chỉ tiêu KT- XH đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra


(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.12, trong khuôn khổ  kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính báo cáo kỳ họp về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019. 

TIN LIÊN QUAN

 
Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, TP xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hàng tháng, hàng quý, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả việc thực hiện và chỉ đạo kịp thời. 
 
Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên tổ chức đoàn làm việc, kiểm tra thực tế tại các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của từng địa phương; chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời một số kiến nghị của địa phương….
 
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về ‘Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu qua hoạt động chỉ đạo điều hành; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Nhất là việc xây dựng các Đề án: Sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các sở, ngành tỉnh, cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục; sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập các thôn, tổ dân phố.
 
Đến nay, đã giảm 52 đơn vị sự nghiệp công lập và hầu hết các đơn vị sự nghiệp đều được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí theo quy định của chính phủ. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, giai đoạn 2015- 2018 đã tinh giản 1.465 người. Đã ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhệm vụ cải cách hành chính; Quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính,….
 
Thành lập và các tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm phục hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2018, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thời gian hoạt động công vụ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình bày báo cáo trước kỳ họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình bày báo cáo trước kỳ họp
Việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực; các ngành, các cấp đã phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư đến tỉnh khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; đồng thời, tổ chức và tham gia nhiều cuộc xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Từ đầu năm đến nay, đã cấp phép mới cho 11 dự án FDI, tổng vốn đầu tư trên 171 triệu USD. Cấp phép đầu tư cho 99 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 10.380 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới đến ngày 31.10.2018 là 660 doanh nghiệp. 
 
Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu KT- XH, quốc phòng , an ninh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra (16/18 chỉ tiêu). Phần lớn các sản phẩm côngnghiệp đều tăng, trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động vượt công suất 6.85 triệu tấn.Tống sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 51.224 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, đạt 103,5% so với kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 57,8 triệu đồng trên người. Kinh ngạch xuất khẩu vượt 20% và kinh ngạch nhập khẩu vượt 19,1% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 133,4% dự toán; tín dụng ngân hàng ổn định, nợ xấu trong tẩm kiểm soát.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện đúng tiến độ, ước đến 31.12.2018, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế cí 61 xã đạt chuẩn; đồng thời đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới. Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, ước tính đến 31.12.2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9,57%, giảm 1,59%; trong đó, miền núi còn 31,5%, giảm  5,47 so với cuối năm 2017. 
 
Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa; giáo dục và đào tạo tiếp tục được cải thiện chất lượng dạy và học; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Năm 2019, với chủ đề “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”, UBND tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. 
 
Cụ thể, phấn đấu đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ  6,5-7%; tốc độ tăng GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 12-12,5%; GRDP bình quân đầu người: 63 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: khoảng 30.000-32.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 19.820 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu là 560 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa 21,27%.
 
Cùng với đó, phấn đấu năm 2019, có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lê lao động qua đào tạo nghề đạt 53%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: bậc Mầm non: 40,19%; bậc Tiểu học: 73,02 %; bậc Trung học cơ sở: 71,86%; bậc Trung học phổ thông: 57,89%. Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã) là 27,3%; số bác sỹ/vạn dân là 6,8 bác sỹ. Xây dựng xã phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%. Trong đó có 55% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện…
 
Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành, cũng như trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội hội, nội chính, tổ chức Nhà nước và quốc phòng an ninh, nhằm quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019.
 
 M.Toàn- N.Đức
 
.