Năm tăng tốc

08:42, 31/12/2018 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018 đã khép lại, đánh dấu hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đón năm mới 2019 với những thành quả đã đạt được bằng sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ, mỗi chúng ta đều cảm thấy tự tin và tràn đầy niềm hy vọng để tiếp bước vào chặng đường mới.

TIN LIÊN QUAN


Năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động; bức tranh kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
 

1
 

 

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, với 16/18 chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt và vượt. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,6%; thu ngân sách trên 19.825 tỷ đồng, vượt gần 33% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công, nông nghiệp và dịch vụ đều vượt kế hoạch.

Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 9,57%. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Những thành quả quan trọng của năm 2018 cộng hưởng cùng kết quả của hai năm 2016 - 2017 đã góp phần đưa nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 về đích sớm.

Cụ thể, trong số 31 chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết, đến nay đã có 12 chỉ tiêu đã đạt và vượt, 4 chỉ tiêu xấp xỉ đạt, các chỉ tiêu còn lại đều đạt từ 68% trở lên và chỉ có 4 chỉ tiêu được dự báo có khả năng đạt thấp...

Những kết quả trên tạo thế và lực mới để Quảng Ngãi bước vào năm 2019, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Năm mới mở ra cho tỉnh ta nhiều thời cơ, vận hội lớn để tăng tốc phát triển, song khó khăn, thách thức không phải là ít, nhất là khi yêu cầu của sự phát triển bền vững đang đặt ra cho Quảng Ngãi nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Chủ trương của tỉnh trong năm 2019 là: “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”. Phấn đấu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,5 - 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,6%, trong đó, miền núi giảm 5,48%... Đây là những mục tiêu, chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, cần phát huy sự đoàn kết, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần cụ thể các chỉ tiêu trọng yếu trong năm; tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ, nhất là các nghị quyết chuyên đề, để có biện pháp thực hiện khả thi. Đồng thời, thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà Tỉnh ủy đề ra, nhằm đạt tốc độ tăng trưởng toàn diện và vững chắc trong năm 2019 - Năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trên tinh thần phát huy thành quả, nhận thức rõ khó khăn, thách thức, Quảng Ngãi cùng với cả nước tự tin bước vào năm mới 2019 – năm gắn với sự kiện tròn 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1.7.1989 – 1.7.2019). Hy vọng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân sẽ tạo nên xung lực mới, đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chào năm mới, khí thế mới - niềm tin mới!

 

QUẢNG NGÃI

 

 • Nâng tầm du lịch Quảng Ngãi
  (Báo Quảng Ngãi)- Phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử là hướng đi mới của ngành du lịch Quảng Ngãi. Nhờ đó, bức tranh du lịch của Quảng Ngãi trong năm 2018 có nhiều khởi sắc.
  .
 • Phát huy vai trò của đại biểu dân cử
  (Báo Quảng Ngãi)- Năm 2018, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, qua đó phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, nhất là trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát.
  .
 • Mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp: Nhiều triển vọng
  (Báo Quảng Ngãi)- Với mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, những năm qua, Quảng Ngãi đã kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn ở trong và ngoài nước đến khảo sát đầu tư, hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư và đã đạt nhiều kết quả tích cực.
  .

 

.
.