Cập nhật lúc: 18:23, 11/12/2018 [GMT+7]
.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu


(Baoquangngai.vn)- Chiều 11.12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021 các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.Tham dự phiên họp có 54/55 đại biểu HĐND tỉnh.
 
 
HĐND  tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ các chức vụ do HĐND bầu gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND.
 
Kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân là người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 47 phiếu/54 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 85,5%; người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Văn Thế với 11 phiếu, đạt 20%. 
 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm
HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
“Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết. 
 
 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu

 • 1. Bà: Bùi Thị Quỳnh Vân- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao      47
      Tín nhiệm            6
      Tín nhiệm thấp     1
 • 2. Bà: Đinh Thị Hồng Minh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao     46
      Tín nhiệm            7
      Tín nhiệm thấp    0
 • 3. Ông: Võ Phiên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    33
      Tín nhiệm          20
      Tín nhiệm thấp   0
 • 4. Ông: Tôn Long Hiếu- Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    33
      Tín nhiệm          20
      Tín nhiệm thấp   0
 • 5. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng Ban văn hóa- xã hội HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    36
      Tín nhiệm          17
      Tín nhiệm thấp   0
 • 6. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo- Trưởng Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    34
      Tín nhiệm          18
      Tín nhiệm thấp   1
 • 7. Ông: Hồ Ngọc Thịnh- Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    30
      Tín nhiệm          23
      Tín nhiệm thấp   0
 • 8. Ông: Trần Ngọc Căng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    31
      Tín nhiệm          16
      Tín nhiệm thấp   7
 • 9. Ông: Nguyễn Tăng Bính- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    36
      Tín nhiệm          16
      Tín nhiệm thấp    2
 • 10. Ông: Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao   34
       Tín nhiệm         20
       Tín nhiệm thấp  0
 • 11. Ông: Nguyễn Thanh Trang-  Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao   45
       Tín nhiệm          9
       Tín nhiệm thấp  0
 • 12. Ông: Nguyễn Tấn Lâm-  Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao   44
       Tín nhiệm         10
       Tín nhiệm thấp   0
 • 13. Ông Lữ Ngọc Bình -  Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao   35
       Tín nhiệm         17
       Tín nhiệm thấp  2
 • 14. Ông Huỳnh Chánh – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao   41
       Tín nhiệm         13
      Tín nhiệm thấp   0
 • 15. Ông Đoàn Dụng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao  35
       Tín nhiệm        17
       Tín nhiệm thấp  2
 • 16. Ông Nguyễn Minh Đạo – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao  30
       Tín nhiệm        22
       Tín nhiệm thấp 2
 • 17. Ông Nguyễn Tấn Đức – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
       Tín nhiệm cao  33
       Tín nhiệm        21
       Tín nhiệm thấp  0
 • 18. Ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở TN& MT tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao  20
       Tín nhiệm        26
       Tín nhiệm thấp  8
 • 19. Ông Trần Phước Hiền – Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ
       Tín nhiệm cao  29
       Tín nhiệm        19
       Tín nhiệm thấp 5
 • 20. Ông Nguyễn Phong – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao  31
       Tín nhiệm        23
       Tín nhiệm thấp  0
 • 21.Ông Đỗ Văn Phu – Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao  25
       Tín nhiệm        28
       Tín nhiệm thấp  1
 • 22. Ông Hà Hoàng Việt Phương – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao   40
      Tín nhiệm         12
      Tín nhiệm thấp   2
 • 23. Ông Lương Kim Sơn – Giám đốc Sở LĐTB& XH tỉnh Quảng Ngãi
     Tín nhiệm cao    33
     Tín nhiệm          21
     Tín nhiệm thấp   0
 • 24 .Ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Sở TT& TT tỉnh Quảng Ngãi
       Tín nhiệm cao   31
       Tín nhiệm         19
       Tín nhiệm thấp  4
 • 25. Ông Nguyễn Trung Tập – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao   32
      Tín nhiệm         21
      Tín nhiệm thấp  1
 • 26. Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    20
      Tín nhiệm          31
      Tín nhiệm thấp   3
 • 27. Ông Hồ Văn Thế - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
       Tín nhiệm cao    11
       Tín nhiệm          31
       Tín nhiệm thấp   12
 • 28. Ông Dương Văn Tô – Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao     36
      Tín nhiệm           18
      Tín nhiệm thấp    0
 • 29. Ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc Sở VHTT& DL tỉnh Quảng Ngãi
      Tín nhiệm cao    19
      Tín nhiệm          27
      Tín nhiệm thấp   8

M.Toàn- N.Đức

 
.