Cập nhật lúc: 21:41, 27/12/2018 [GMT+7]
.

Điểm mới trong giải quyết tố cáo


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 1.1.2019, Luật Tố cáo 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là, Luật Tố cáo sửa đổi đã bổ sung một số quy định nên đã rút gọn trình tự giải quyết tố cáo. Theo đó, trình tự giải quyết tố cáo được rút gọn chỉ còn 4 bước (thay vì 5 bước như quy định trước đây).

Luật này cũng quy định, thời gian giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo, rút ngắn thời gian đến 30 ngày (đối với vụ việc bình thường) và 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp). Ngoài ra, luật cũng quy định rõ về việc bảo vệ người tố cáo. Cụ thể là, bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; đồng thời bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo và người thân của người tố cáo.

Khi người tố cáo và người thân của họ đang bị xâm hại, hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc, hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết...

Với việc bổ sung những quy định mới cho thấy, Luật Tố cáo 2018 “bắt buộc” các cơ quan chức năng giải quyết tố cáo phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và rút ngắn thời gian. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.

Trong những năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp có xu hướng gia tăng. Theo số liệu báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội (khóa XIV), trong năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước so với năm 2017. Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tăng 11,8%; tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo tăng 4,7%. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 27.580 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83,7%.

Ở Quảng Ngãi, đến tháng 11.2018, các cơ quan chức năng đã giải quyết 150/191 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 78,5%. Điều này cho thấy, dù tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng số vụ việc tồn đọng vẫn còn khá nhiều.

Luật Tố cáo năm 2018 đã hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn về việc giải quyết vấn đề tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vấn đề đặt ra hiện nay là, các cơ quan chức năng cần thực thi nghiêm túc, sớm đưa những quy định mới của luật này đi vào cuộc sống. Qua đó, một mặt đảm bảo quyền công dân, mặt khác sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

HOÀNG HÀ


 

.