Cập nhật lúc: 19:13, 13/12/2018 [GMT+7]
.

Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII


(Baoquangngai.vn)- Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, chiều 13.12, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII đã tiến hành phiên làm việc cuối cùng để biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng và bế mạc. 

TIN LIÊN QUAN

 
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và thống nhất nhận định: Trong năm 2018, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, KT-XH của tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đề ra. 
 
Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ 2017. Kết cấu hạ tầng cơ bản, nhất là giao thông, đô thị được quan tâm đầu tư. Xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa đều có bước chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Đời sống nhân dân có bước nâng lên
.
HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong một số ngành, lĩnh vực; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.
 
Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng, với sự nhất trí và quyết tâm cao, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2019, cùng nhiều Nghị quyết quan trọng khác trên các lĩnh vực.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 
Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Không khí thảo luận, chất vấn diễn ra sôi nổi. Nội dung chất vấn được lựa chọn có trọng tâm, cụ thể, phản ánh được những trăn trở, bức xúc của cử tri và nhân dân.
 
Các đồng chí lãnh đạo các sở trả lời chất vấn cơ bản nắm chắc thực trạng của ngành, đã làm rõ các vấn đề đại biểu nêu ra, trả lời chất vấn thẳng thắn và trách nhiệm, phiên chất vấn đã đạt được mục tiêu đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phải có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện các kết luận của HĐND tỉnh được nêu ra qua các phiên chất vấn, qua các kỳ họp.
 
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, kỳ họp lần này tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng. Công tác chuẩn bị được tiến hành theo kế hoạch; chương trình làm việc, cách thức điều hành kỳ họp ngày càng khoa học, hợp lý. Không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, đề cao tinh thần xây dựng. 
 
Các đại biểu đã chủ động thời gian tự nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị trước các ý kiến phát biểu có chất lượng, phong phú và tâm huyết. Các điều kiện phục vụ kỳ họp và hoạt động của đại biểu dự kỳ họp được thực hiện chu đáo, tiết kiệm.
 
Để  thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 và thời gian tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; mạnh dạn, sáng tạo trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện gắn với thực tiễn địa phương; Rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, đánh giá kết quả những năm qua và còn lại trong thời gian tới để xác định các giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu năm 2019. 
 
Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và thu hút các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; chọn lọc dự án khả thi, hiệu quả. Hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội, hiệu quả về sử dụng đất và bảo đảm an toàn môi trường. Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông; tạo sự đột phá về hạ tầng KT- XH cơ bản cho kế hoạch phát triển những năm tới.  
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp
Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường. Khuyến khích phát triển mạnh các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 
 
Nâng cao năng lực điều hành tài chính, ngân sách và siết chặt kỷ cương tài chính, ngân sách, đầu tư công các cấp.  Kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ vốn, giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường phân cấp về quản lý đầu tư gắn với gắn với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp trên và cơ quan kiểm toán nhà nước...
 
Chăm lo cho sự nghiệp văn hóa, chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội hài hòa với kinh tế. Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.  Tập trung giữ vững quốc phòng an ninh. Tăng cường đối thoại giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ban hành đòi hỏi sự năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy cách làm mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải khoa học, sâu sát, kịp thời. Tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả, trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải rạch ròi, phải phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, phải biêt lắng nghe ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri, giám sát kiểm tra phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải nghiêm khắc, kịp thời…
 
“HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình ngay sau kỳ họp bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Chúng ta phải có sự vào cuộc quyết liệt và tâm huyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng đồng hành, cùng chịu trách nhiệm, có phương pháp, cách làm mới vừa đảm bảo quy định, vừa vận dụng sáng tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thước đo hàng đầu sự cống hiến là hiệu quả công việc là lời hứa với cử tri là sự thể hiện trách nhiệm nhưng chưa đủ, trách nhiệm cao nhất đó là thể hiện lời hứa đi đôi với hành động, bằng việc làm cụ thể”- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh. 
 
*Trước đó, sáng cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyte61 số 30/2016 của HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017- 2020; Danh mục công trình, dự ná thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019;...
 
M.Toàn- N.Đức
.