Cập nhật lúc: 16:25, 14/11/2018 [GMT+7]
.

Tổng chi ngân sách trung ương năm 2019 là trên 1 triệu tỷ đồng


Chiều 14-11, tại kỳ họp thứ sáu, với 438/449 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 90,31% tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

 

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.
Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương (NSTƯ) là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng.
 
Tổng số chi NSTƯ là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
 
Quốc hội giao Chính phủ phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang.
 
Trong giai đoạn 2018-2020, thực hiện phân chia giữa NSTƯ và ngân sách địa phương về nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.
 
Quốc hội cũng giao Chính phủ điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của NSTƯ năm 2019 được Quốc hội quyết định.
 
Trình bày báo cáo giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu, định mức phân bổ chi thường xuyên cho các địa phương đã có ưu tiên cho các địa phương vùng núi cao và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, các địa phương có diện tích trồng lúa lớn cũng được phân bổ thêm kinh phí tương ứng và kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
 
Năm 2019, Chính phủ trình Quốc hội tăng thêm 2% số bổ sung cân đối so với năm 2017 cho các địa phương. Đồng thời, NSTƯ đã ưu tiên đầu tư cầu, đường giao thông, kênh, cảng, cũng như phân cấp cho địa phương nguồn thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết để dành cho chi đầu tư phát triển.
 
Đối với các dự án, công trình trọng điểm, trong phương án phân bổ NSTƯ, Chính phủ đã thực hiện theo nguyên tắc bố trí chi đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt và khả năng cân đối NSTƯ; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm.
 
Theo Hà Nội mới
.