Cập nhật lúc: 14:12, 30/09/2018 [GMT+7]
.

Thêm "kênh" để đánh giá người đứng đầu


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch  thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Một trong những mục tiêu của kế hoạch là tạo ra sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong thời gian tới. Kế hoạch này phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị liên quan.

  • Cần hiện đại hóa việc niêm yết thủ tục hành chính
    (Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện việc niêm yết các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa còn sơ sài, không đầy đủ. Do đó, cần thay đổi hình thức niêm yết để người dân dễ theo dõi, tiếp cận các văn bản hành chính.
    .


Liên quan đến công tác CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Quy định này đã quy định rõ trách nhiệm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Đây là những văn bản được ban hành không sớm và không mới, nếu so với một số tỉnh, thành, nhưng là cần thiết trong bối cảnh công tác CCHC ở tỉnh ta không còn đường lùi (năm 2017, xếp thứ 63/63 tỉnh, thành).

Năm 2018, Quảng Ngãi đặt ra mục tiêu phấn đấu cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh nằm trong tốp từ 45-50/63 tỉnh, thành trong cả nước; phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS) đạt mức từ 80% trở lên...

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong CCHC, đặc biệt là phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm làm chuyển biến nhận thức trong từng đơn vị. Những người đứng đầu các sở, ban, ngành và các địa phương cần coi công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính yếu của địa phương.

Với việc lượng hóa cụ thể về chỉ tiêu, mốc thời gian thực hiện... kết quả việc thực hiện CCHC của từng địa phương, đơn vị sẽ thể hiện rõ nét qua từng chỉ số. Đây sẽ là một trong những “kênh” để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu ở từng địa phương, đơn vị. Đổi mới đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong công tác CCHC, cũng sẽ góp phần đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).


HUY HOÀNG
 

.
.