Cập nhật lúc: 20:58, 25/09/2018 [GMT+7]
.

Quán triệt, triển khai và tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương


(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai và tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ban Bí thư, Bộ Chính trị; tổng kết công tác diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018 và khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì Hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh; thành ủy, huyện ủy, UBND và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào quán triệt, triển khai Chỉ thị số 20- CT/TW ngày 18.01.2018 của Ban Bí  thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị 23- CT/TW ngày 09.02.2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. 
 
Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trang quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 25.07.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25.07.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. 
 
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, trong 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ma túy được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của Đảng bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của ma túy đối với sức khỏe.
 
Công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và lên án, tố giác tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. 
 
Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành vè phối hợp thực hiện các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất không để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên,… góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, trong thời gian quan, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về xây dựng khu vực phòng thủ, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, công tác phòng, chống ma túy theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. 
 
Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được chăm lo xây dựng, củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quản lý, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh. 
 
Công tác diễn tập luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đúng mức theo đúng tinh thần Nghị quyết; nội dung diễn tập sát với tình hình thực tế của từng địa phương, mỗi lần diễn tập nội dung, quy mô tổ chức có những điểm khác, điểm mới để phù hợp với sự phát triển của lý luận và thực tiễn. 
 
Thông qua diễn tập, từng cấp ủy chính quyền, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh quán triệt sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang cho rằng, trong bối cảnh tình hình hiện nay, việc xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, việc nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy là vấn đề lâu dài và cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, chủ động của lực lượng vũ trang toàn tỉnh và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. 
 
Chính vì vậy, đối với việc thực hiện Nghị quyết 28, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang  đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo của chính quyền, của các cơ quan, ban, ngành, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh về mọi mặt. 
 
Đồng thời, cần xác định xây dựng bộ đội chủ lực, lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện là vấn đề cơ bản, trọng yếu và cấp thiết trong xây dựng khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng khu vực phòng thủ và bảo đảm về quốc phòng, an ninh. Tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị- tinh thần của khu vực phòng thủ- đây là nội dung quan trọng hàng đầu và là cơ sở để xây dựng các tiềm lực khác trong khu vực phòng thủ.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, qua diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, các cơ quan đơn vị cần rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nội dung, kế hoạch, chương trình và huy động lực lượng của cơ quan, đơn vị mình trong ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
 
Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
 
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 21, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chỉ đạo cần tiếp tục chỉ đạo phối hợp, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, quyết định, chương trình, dự án, kế hoạch về phòng, chống và kiểm soát ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. 
 
Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. 
 
Cùng với đó, chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, địa bàn, đối tượng; phát hiện, đấu tranh, triệt phá, xử lý các tổ chức, đường dây, băng, nhóm hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy…
 
Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 50 cá nhân đã có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
 
 
H.P
 
 
.