Cập nhật lúc: 17:59, 21/08/2018 [GMT+7]
.

Sơ kết 10 năm thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh


(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 538; Quyết định số 122 và Kế hoạch số 2306 của UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

 
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 538 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “ Đảm bảo an ninh, trật tự ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập Tổ chức thương mại thế giới”; Quyết định số 122 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “ Đảm bảo an ninh, trật tự Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” và Kế hoạch số 2306 của UBND tỉnh về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 
 
Các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đánh giá, trong thời gian qua, nhìn chung, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Quyết định, Kế hoạch đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các Quyết định, Kế hoạch thời gian qua liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
 
Để công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị các cơ quan, ban, ngành và địa phương nghiêm túc đánh giá, rà soát, chỉ đạo khắc phục những hạn chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch. Qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.
 
Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung vào các địa bàn trong điểm vể an ninh, trật tự tại Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, gắn với nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tập trung nắm tình hình, giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu, tại cơ sở. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào khác tại địa phương; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
 
Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan, chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng Khen cho 83 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 538; Quyết định số 122 và Kế hoạch số 2306 của UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
 
H.P
 
.