Cập nhật lúc: 16:40, 01/08/2018 [GMT+7]
.

Giao 2.337 biên chế công chức của tỉnh năm 2018


(Baoquangngai.vn)- ​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-NĐND​ về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức  hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. ​Theo đó, tổng biên chế công chức hành chính được giao là 2.337 biên chế.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Trong đó, công chức cấp tỉnh là 1.245 biên chế và công chức cấp huyện 1.077 biên chế, biên chế công chức dự phòng 15 biên chế.

Căn cứ quyết định giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế công chức hành chính cụ thể cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trong năm 2018 theo quy định.
 
Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao có hiệu quả; nghiên cứu, rà soát tình hình, nhu cầu sử dụng biên chế thực sự của các cơ quan, đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định, bảo đảm lộ trình đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% trên tổng số biên chế giao năm 2015; thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng số biên chế công chức được UBND tỉnh giao khi thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao nhiệm vụ mới phát sinh.
 
PV
 
.