Cập nhật lúc: 14:40, 05/08/2018 [GMT+7]
.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Trong đó, nghiêm cấm việc tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật; tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho DN là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt thời gian qua. Tuy nhiên, trên thực tế công tác này vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Tình trạng lạm dụng các điều kiện kinh doanh, đặt ra các yêu cầu không cần thiết còn diễn ra khá phổ biến, dẫn tới hệ quả hoạt động kinh doanh bị cản trở, việc gia nhập thị trường và cạnh tranh trên thị trường của DN gặp khó khăn. Mặt khác, các điều kiện kinh doanh thiếu rõ ràng, phụ thuộc ý chí chủ quan của cơ quan có thẩm quyền quản lý, cấp phép đã tạo ra tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức.

 Đối với Quảng Ngãi, thời gian qua lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc đồng hành, hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh thì những nỗ lực trên vẫn chưa đủ. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” vẫn còn xảy ra, nhất là ở cấp sở, ngành, địa phương, gây khó khăn cho DN trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan chức năng đối với DN vẫn còn “dày” và dàn trải. Theo số liệu điều tra (năm 2017) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 70% DN trong tỉnh cho biết họ “bị” thanh, kiểm tra trong năm; trong đó 20% DN cho biết phải “tiếp đón” từ 2 đoàn kiểm tra trở lên. Đây là con số cao so với bình quân chung cả nước.

Theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới các bộ, ngành Trung ương sẽ phải cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành một điều kiện theo kiểu “cơ học” hoặc chỉ thay đổi tên gọi. Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo trên sẽ là cú huých mạnh mẽ cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong thời gian đến.

PHẠM DANH
 

.