Cập nhật lúc: 22:23, 09/07/2018 [GMT+7]
.

Khẩn trương có phương án xử lý tạm thời lượng rác tồn đọng


(Baoquangngai.vn)- Trước tình trạng rác thải dồn ứ với một lượng lớn trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và một số địa phương khác trong tỉnh, ngày 9.7, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn hỏa tốc chỉ đạo các địa phương, sở ngành và đơn vị liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa).

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Tư Nghĩa, Công ty CP  Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi  tổ chức đối thoại với các hộ dân liên quan đến việc tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
 
Khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện: Bình Sơn, Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi nghiên cứu phương án xử lý tạm thời lượng rác tồn đọng tại khu vực TP. Quảng Ngãi và các huyện lân cận về các khu xử lý rác khác trên địa bàn tỉnh (Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải Bình Nguyên của Công ty CP Cơ Điện - Môi trường Lilama; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Đức Phổ), trình UBND tỉnh trong ngày 10.7.2018.
 
Theo dõi, xử lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị kịp thời thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường đối với bãi rác Nghĩa Kỳ do Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi quản lý, xử lý kịp thời việc vi phạm môi trường trong quá trình vận chuyển rác. Hướng dẫn Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc về công tác xử lý mùi trong quá trình tiếp nhận rác tại hố lưu giữ rác tạm thời, tại hồ chứa nước rỉ rác và đầu tư thêm đối với hố lưu giữ rác tạm thời theo đúng quy định về an toàn môi trường.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi đôn đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc thực hiện dự án theo đúng tiến độ theo Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý nếu công ty tiếp tục chậm tiến độ.
 
Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng các công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc để đảm bảo tiếp nhận rác liên tục và việc hoàn thành đưa dự án vào vận hành chính thức.
 
Rác thải ùn ứ nhiều nơi trên địa bàn TP. Quảng Ngãi
Rác thải ùn ứ nhiều nơi trên địa bàn TP. Quảng Ngãi
 
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND xã Nghĩa Kỳ phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi tuyên truyền, giải quyết dứt điểm những kiến nghị về trước mắt cũng như lâu dài của người dân tại địa phương theo thẩm quyền; vận động nhân dân tạo điều kiện để Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tiếp nhận rác tại hố lưu giữ rác tạm thời đến khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động, thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.
 
Giao UBND TP. Quảng Ngãi, trên cơ sở kết quả làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở ngành, địa phương liên quan, chủ động làm việc với Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi để có phương án vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến các khu xử lý rác khác trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 10.7.2018.
 
Đối với, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiếp tục vận động, giải thích người dân không cản trở dự án, kịp thời giải quyết những kiến nghị thuộc trách nhiệm của công ty.
 
Tập trung nhân lực, thiết bị, hóa chất xử lý môi trường (mùi hôi, che phủ bạt..) tại hố lưu giữ rác tạm thời đảm bảo an toàn về môi trường, không được để xảy ra sự cố bốc mùi như những ngày qua ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng đến công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
 
Phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển rác, thực hiện dự án. Khẩn trương thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ được duyệt. Trong tháng 7. 2018 phải đưa vào vận hành nhà chứa phân loại rác và lò đốt rác, khu xử lý nước rỉ rác.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi chỉ đạo đội xe thu gom rác sinh hoạt của công ty tại các nơi về đổ tại Nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng rác thải, nước rỉ rác rơi rớt dọc đường ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt người dân. Tiến hành thu gom rác theo quy định và lưu trữ tạm thời trên xe vận chuyển để sẵn sàng vận chuyển ngay khi có phương án bố trí nơi đổ rác.
 
Phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc trong việc giải quyết các phát sinh chính đáng theo yêu cầu của người dân cũng như giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển rác do Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thực hiện.
 
H.P
 
.