Cập nhật lúc: 21:34, 21/06/2018 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Sẽ cắt giảm khoảng 3.000 biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ khối Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 – 2021.

​Theo đó, đến năm 2021 phải thực hiện cắt giảm biên chế đạt tối thiểu 10% biên chế được giao trong năm 2015; cắt giảm hợp đồng lao động theo Nghị định 6​8/2000/NĐ-CP đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% so với năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, xác định rõ số biên chế, hợp đồng cắt giảm cho từng năm trong lộ trình đến 2021.

Cụ thể, về biên chế, năm 2015, tổng biên chế của tỉnh được giao là 27.758; trong đó, biên chế hành chính 2.453, biên chế sự nghiệp 25.305.  Trong 4 năm đầu (2015 – 2018), đã thực hiện cắt giảm 1.424 biên chế (biên chế hành chính là 116 và biên chế sự nghiệp là 1.308).

Trong 3 năm tiếp theo (2019 - 2021), tổng số lượng biên chế khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cắt giảm tối thiểu là 1.494 biên chế (biên chế hành chính là 132 và biên chế sự nghiệp là 1.362).

Như vậy, giai đoạn 2015 – 2021, tổng số lượng biên chế khối nhà nước của tỉnh cắt giảm tối thiểu là 2.918 (biên chế hành chính là 248 và biên chế sự nghiệp là 2.670), đạt tỷ lệ 10,51% so với biên chế giao năm 2015 (vượt 0,51% so với quy định).

Về hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: Tổng số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đến ngày 30/6/2018 là 482 người (hành chính 175 người, sự nghiệp 307 người). Trong 3 năm (2019 - 2021), tổng số lượng hợp đồng lao động khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi phải cắt giảm tối thiểu là 49 người; trong đó, khối hành chính 18 người, khối sự nghiệp 31 người.

Như vậy, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP giảm đạt tỷ lệ 10,19% số lượng hợp đồng năm 2018.

.