Cập nhật lúc: 22:31, 06/06/2018 [GMT+7]
.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm việc tại huyện Đức Phổ


(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đức Phổ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 5 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến. 

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Phổ, thời gian qua, dược sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành ở tỉnh, sự đồng thuận của hệ thống chính trị tại địa phương, cùng với sự đồng tỉnh hưởng ứng tích cực của nhân dân đã tạo nên phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp trên địa bàn huyện. 
 
Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn có nhiều thay đổi, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định, trong đó tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng nâng cao; đời sống vật chất của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 6,86%, hộ cận nghèo 7,37%. 
 
Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, thể hiện trong việc nhất trí cao về hoán đổi diện tích để thực hiện đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, hỗ trợ tích cực đóng góp ngày công vào xây dựng giao thông nông thôn…
 
Đến thời điểm này, huyện Đức Phổ có 3/14 xã  là Phổ Vinh, Phổ Hòa, Phổ An  đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 21,42%. Số tiêu chí bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại buổi làm việc
 
Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới các tiêu chỉ chỉ mới đạt ở mức tối thiểu; tiêu chí giao thông, thuỷ lợi, các tiết chế văn hoá, thu nhập... cần phải được tiếp tục đầu tư. 
 
Công tác đồn điền đổi thửa gặp rất nhiều khó khăn do nguồn ngân sách tỉnh chưa đảm bảo. Hiện nay, còn khoảng hơn 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh chưa phân khai cho UBND huyện để phân khai cho UBND các xã trả nợ diện tích đã thực hiện. Nguồn vốn phát triển sản xuất đã được phân khai nhưng địa phương còn nhiều lúng túng trong việc triển khai thực hiện, chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 
 
Bộ mặt của các địa phương trong huyện Đức Phổ đang thay đổi từ ngày nhờ các nguồn lực đầu tư của nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Bộ mặt của các địa phương trong huyện Đức Phổ đang thay đổi từ ngày nhờ các nguồn lực đầu tư của nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 
Trong thời gian tới, huyện Đức Phổ phấn đấu đến cuối của năm 2018, đưa 3 xã là Phổ Thạnh, Phổ Ninh, Phổ Thuận về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 6/14 xã; các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí. Dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong năm  2018 trên địa bàn huyện là 245 tỷ đồng. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới ở huyện Đức Phổ. Đồng thời, yêu cầu huyện khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 
 
Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đề nghị huyện cần tập trung rà soát, đánh giá lại các tiêu chí; phân công Ban chỉ đạo làm việc với các xã để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất nhằm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới .
 
H.P
 
.