Cập nhật lúc: 20:37, 16/04/2018 [GMT+7]
.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý II thuộc lĩnh vực nông nghiệp


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác quý I/2018. 

Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Mộ Đức và các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung hỗ trợ, tháo gỡ ​khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án Trang trại bò sữa Vinamilk; dự án chuỗi nông nghiệp công nghệ cao OFB; dự án sản xuất rau, củ, quả dược liệu công nghệ cao Mộ Đức…; chương trình phát triển cây gai xanh AP1 ở một số địa phương triển khai thực hiện đúng tiến độ, sớm hoàn thành dự án; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc.

Đồng thời, khẩn trương, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, động vật thủy sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018; Công văn số 1507/UBND-NNTN ngày 22/3/2018 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1713/UBND-NNTN ngày 03/4/2018 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018; chủ động đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

PV

.