Cập nhật lúc: 14:36, 15/03/2018 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Thí điểm chế độ tự chủ về biên chế và sử dụng kinh phí hành chính


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quy định​ thực hiện thí điểm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và sử dụng kinh phí hành chính đối với UBND các xã, phường thuộc thành phố Quảng Ngãi.

​Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Quảng Ngãi gồm: Bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, phường gồm: Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội; Ban Chỉ huy Quân sự; Ban Công an (đối với xã), Ban Bảo vệ dân phố (đối với phường).

Đảng ủy xã, phường: Văn phòng Đảng ủy xã, phường và các chi bộ trực thuộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phường: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, thôn, tổ dân phố.

PV

.