Cập nhật lúc: 22:40, 03/01/2018 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Ban hành Quy chế xét chọn "Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi"

 


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020.
 
​Theo đó, đối tượng áp dụng là công dân Nước Cộng h​òa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cá nhân được xét chọn ”Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” đạt các tiêu chuẩn sau:
 
Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất là gương điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vả pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, cộng đồng, xã hội yêu quý, tín nhiệm.
 
Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đối với cán bộ, công chức viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thời gian công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nếu là đảng viên hàng năm phải đạt danh hiệu ”Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
Đối với cá nhân là doanh nhân trong qúa trình điều hành doanh nghiệp phải đó đóng góp quan trọng trong giải quyết việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nàh nước và đảm bảo môi trường, an sinh xã hội cho người lao động.
 
PV
.