Cập nhật lúc: 12:12, 06/01/2018 [GMT+7]
.

Nâng cao trách nhiệm các cấp trong tổ chức thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại hội nghị tổng kết Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào sáng ngày 5.1.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi, năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi hơn 144 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA hơn 139 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh, với 4 hợp phần: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn/bản; phát triển sinh kế bền vững; phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông và hợp phần quản lý dự án. 
 
 Đối với hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn/bản và hợp phần phát triển sinh kế bền vững, đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 88 công trình trong số 101 công trình được đầu tư. Triển khai 192 tiểu dự án sinh kế, với hơn 2.000 hộ dân hưởng lợi. Hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông đã hoàn thành 4/8 công trình, tổ chức 13 khóa tập huấn và 57 lớp cho gần 1.700 lượt người tham dự, triển khai công tác truyền thông tại cộng đồng cho hơn 7.800 hộ dân hưởng lợi. 
 
Triển khai hợp phần quản lí dự án, trong năm 2017, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tuyển dụng, kí hợp đồng và gia hạn hợp đồng cho 21 vị trí tư vấn cá nhân Ban Quản lí dự án tỉnh, huyện và 15 cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng.  Về giải ngân nguồn vốn, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt 99,5% và vốn đối ứng đạt 92%. 
 
Năm 2018, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư hơn 176,9 tỷ đồng, trong đó, vốn ODA hơn 174 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng để thực hiện các hợp phần của dự án. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại hội nghị
Để triển khai thực hiện tốt Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đề nghị, Ban Quản lý dự án tỉnh và các địa phương được hưởng lợi cần tập trung thực hiện hoàn thành vốn còn lại của năm 2017. Trong phát triển cơ sở hạ tầng, cần chú trọng công tác lập hồ sơ, chỉ đạo thi công, đặc biệt là công tác giám sát chất lượng công trình để người dân sử dụng công trình được lâu dài. 
 
Trong phát triển sản xuất sinh kế và tạo dinh dưỡng cho người dân, phải chú ý cấp cây, con giống phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ kiến thức cho người dân để họ sử dụng các cây, con giống hiệu quả. Cùng với đó, việc lựa chọn cây, con giống phải đảm bảo chất lượng và có sự cam kết của nhà cung cấp. Tiếp tục tổ chức mạnh hơn, rộng hơn khâu liên kết trong sản xuất để tạo ra ý thức, thói quen…cho người sản xuất. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cũng yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để giao vốn thực hiện dự án trong năm 2018 cho các địa phương; Kho bạc Nhà nước tạo điều kiện để giải ngân nguồn vốn kịp thời. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện, đến Ban Quản lý dự án tỉnh phải nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện dự án, để dự án triển khai đạt hiệu quả tốt nhất. 
 
N.Đức
.