Cập nhật lúc: 16:31, 11/01/2018 [GMT+7]
.

Mười chữ "vàng" cho năm hành động


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa mới ban hành đã nêu phương châm 10 chữ “vàng” cho năm hành động 2018 là: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả.

Theo nhận định của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế, Nghị quyết 01 đã thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ, với những giải pháp quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, đồng thời mở đường cho cả một giai đoạn phát triển mới. Mười chữ “vàng” nói trên là phương châm hành động xuyên suốt cho 1 năm, trong đó yêu cầu “hành động” là trung tâm và cũng chính là điều mà cộng đồng doanh nghiệp, người dân mong chờ nhất.

Bởi trước nay, các nghị quyết của Chính phủ, mà cụ thể nhất là Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 đã đề ra chương trình cụ thể, nhưng khâu yếu nhất vẫn là hành động. Nói như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì sức nóng và sự lan tỏa quyết tâm cải cách của Chính phủ, của Thủ tướng tới các cơ quan còn chậm và không đồng bộ. Vẫn còn hiện tượng trên bảo dưới không nghe, trên nóng dưới lạnh. Do đó, điều cần nhấn mạnh nhất chính là hành động và các cơ quan, các địa phương thực hiện đúng những cam kết, những nhiệm vụ được giao.

Đối với Quảng Ngãi, thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, tỉnh ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Hoạt động hỗ trợ DN như đào tạo, xúc tiến đầu tư, thương mại... đã được triển khai và nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng DN. Mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai đã giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và DN... Tuy nhiên, việc hỗ trợ và phát triển DN, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu ở một số sở, ban ngành của tỉnh và các địa phương vẫn còn mang tính hình thức, chưa thật sự quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả chưa cao. Vẫn còn thực trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tức là lãnh đạo tỉnh thì quyết tâm, quyết liệt hành động, nhưng việc thực thi của cấp dưới còn lơ là, chểnh mảng, hỗ trợ DN theo kiểu làm cho lấy có, chứ chưa thật sự quyết liệt.

Xác định năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 chọn chủ đề của năm là “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp” và đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp lớn để thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Cùng với đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm nay là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Qua đó có thể khẳng định, chủ đề, phương châm hành động và nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 đã được Trung ương và tỉnh đề ra rất sát hợp với thực tiễn tình hình. Vấn đề quan trọng hiện nay là làm sao để đưa các chủ trương của Chính phủ, của tỉnh sớm đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018.

Đó cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh. Hãy xốc lại tinh thần, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao và phải hết sức cầu thị trong việc lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của người dân và DN.


PHẠM DANH
 

.