Cập nhật lúc: 13:24, 09/01/2018 [GMT+7]
.

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018


(Baoquangngai.vn)- Sáng 9.1.2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị.
 
Sau phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính trình bày báo cáo tóm tắc về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2018.
 
Trong năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu đạt tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng  9-9,5% (không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 8,5-9%). Trong đó: khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng  4 %; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 11,1%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,5%. GRDP bình quân đầu người: 2.509 USD/người (57,7 triệu đồng/người). 
 
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 27.000-29.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 14.913,5 tỷ đồng.  Kim ngạch xuất khẩu: 450 triệu USD.  Xây dựng nông thôn mới: có 1 huyện và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành lập mới khoảng 1.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,59%, trong đó miền núi giảm 5,47%.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
 
UBND tỉnh xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra theo phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và chủ đề năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.
 
Đó là tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh để giảm thời gian và chi phí hoạt động của doanh nghiệp, người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính, chi phí gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh theo cơ chế thị trường. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Quản lý chặt chẽ nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ; chống thất thu, nợ đọng thuế. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 do HĐND tỉnh giao. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động từ quỹ đất và các nguồn thu khác để phát triển hạ tầng đô thị. Tiếp tục khuyến khích các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.
 
Tiếp tục huy động các nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư. Tập trung xử lý và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các dự án: Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, trong đó, năm 2018, chọn huyện Mộ Đức là huyện điểm để thực hiện. Ưu tiên hỗ trợ tối đa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ. Mở rộng liên kết, hợp tác trong quảng bá, xúc tiến; phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch.
 
Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch. Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án cầu Thạch Bích; khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình: đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, nâng cấp, mở rộng đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa, cầu Cửa Đại... 
 
Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững tại 6 huyện miền núi; thực hiện tốt các chính sách khuyến khích giảm nghèo. Tăng cường công tác giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh, năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 chọn chủ đề của năm là “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp” và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã có Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018. Cùng với đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2018 là “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”.
 
Vì vậy, ngay từ đầu năm, các cấp các ngành khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH của năm 2018 thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Trong đó cần xác định rõ từng nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành. Trong tổ chức thực hiện đặc biệt quan tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, phê bình thực hiện chậm trễ, chất lượng kém.
 
Trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải luôn chú ý cả hai mặt: Xử lý giải quyết vấn đề hiện tại, đồng thời tạo dựng môi trường và điều kiện để những năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm.
 
Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng pháp triển tầm vóc, thể chất và giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật; định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; đầu tư, nâng cấp các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; nhiệm vụ này phải được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.
 
Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
 
Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
.