Cập nhật lúc: 07:08, 27/12/2017 [GMT+7]
.

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 26/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo về Công tác thông tin đối ngoại T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. 
 
Năm 2017, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; thách thức, khó khăn đan xen với thuận lợi của tình hình trong nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
Nhiều chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới, hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, vấn đề biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền được đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng loại đối tượng; tài liệu tuyên truyền được xây dựng công phu, sát với nhu cầu thực tế của các đối tượng, địa bàn.
 
Công tác cung cấp thông tin cập nhật, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái được thực hiện chủ động. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, củng cố sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự lãnh đạo của Ðảng, chính sách và cách giải quyết của Nhà nước ta đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
 
Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền vẫn còn những hạn chế, như: Một bộ phận cán bộ quản lý chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trong bối cảnh tình hình mới, cho nên việc triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền có lúc chưa đồng bộ trên cả nước.
 
Công tác nghiên cứu, dự báo còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động chưa phù hợp với từng địa bàn; ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, thông tin báo chí bằng tiếng nước ngoài còn ít, chưa sinh động...
 
Ðồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong năm 2018, tình hình quốc tế, khu vực và trên Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có nhiều thách thức và thuận lợi đan xen, do vậy công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Đặc biệt cần gắn kết chặt thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, từ đó tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Công tác thông tin đối ngoại phải tiếp tục góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo, giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, góp phần tích cực cho sự phát triển đất nước cũng như nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
 
PV
.