Cập nhật lúc: 14:41, 26/12/2017 [GMT+7]
.

Tiết kiệm phải đi đôi với chống lãng phí


(Báo Quảng Ngãi)- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương lớn của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Bởi lẽ, chủ trương này không dừng lại ở một cuộc vận động, mà đó là một yêu cầu bắt buộc, ngay trong việc sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, trong hội họp... và cả trong việc sử dụng thời gian. Nếu tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương này, chắc chắn sẽ tạo ra một nguồn lực không nhỏ để đầu tư cho xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Để có hiệu quả chủ trương đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21.12.2012 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chính phủ cũng có Nghị định 145/2013/NĐ- CP ngày 29.10.2013 về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, lễ nghi đối ngoại... nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Với một tỉnh có xuất phát điểm kinh tế thấp như Quảng Ngãi, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ, để có một đồng vốn đầu tư cho xã hội, chúng ta phải chắt chiu thu từng đồng thuế của dân, của doanh nghiệp. Nguồn thu đó nếu chúng ta sử dụng không hiệu quả, là có “tội” với dân, với Đảng. Nhận thức đúng đắn điều đó, Thường trực Tỉnh ủy đã có nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội. Ngày 15.3.2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 400 CV/TU về chấn chỉnh việc tổ chức và mời dự họp, hội nghị, lễ kỷ niệm... nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc sử dụng nguồn ngân sách chi cho những việc làm không đúng mục đích, gây lãng phí, bức xúc trong dân.

Chấp hành sự chỉ đạo đó, nhiều sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một số đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho ngân sách nhà nước. Hằng năm, chỉ riêng việc tiết kiệm trong việc phân bổ ngân sách chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản... tỉnh ta cũng tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng để đầu tư cho các công trình cấp thiết, thực hiện an sinh xã hội. Hay như đối với Sở GTVT tỉnh, có chủ trương không làm lễ khởi công quy mô lớn đối với các công trình do Sở làm chủ đầu tư, nhằm tiết kiệm kinh phí để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh những mặt được đó, theo nhận định của Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa chấp hành nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vẫn còn nhiều trường hợp đề nghị tỉnh cho chủ trương tổ chức gặp mặt, kỷ niệm hoặc mời lãnh đạo tỉnh gặp mặt, kỷ niệm ngày thành lập ngành, tổng kết công tác ngành, đơn vị, địa phương không đúng quy định nêu trên, gây lãng phí cho ngân sách. Thực tế hiện nay, dẫu đời sống của người dân đã được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân có cuộc sống hết sức khó khăn, cần được tiếp sức để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Do đó, việc Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, gặp mặt truyền thống của ngành, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21.12.2012 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định 145/2013/NĐ- CP của Chính phủ ngày 29.10.2013 là đúng đắn, kịp thời, cần được siết chặt hơn nữa, nhất là thời điểm cuối năm...

ĐỨC NGUYỄN
 

.