Cập nhật lúc: 22:53, 05/11/2017 [GMT+7]
.

Thông tin về việc vận hành các hồ chứa nước


Trong nội dung Công điện của Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN  tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 5/11 yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân biết chủ động phòng, chống lũ, không hoang mang trước các thông tin về việc vận hành các hồ chứa nước ở vùng thượng lưu.

Cụ thể: ​Đối với lưu vực sông Trà Khúc: Công trình thủy điện Đakđrinh dự kiến sẽ vận hành điều tiết giảm lũ vùng hạ du theo Lệnh vận hành công trình của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT v​à TKCN tỉnh vào lúc 20 giờ ngày 5/11/2017 trên cơ sở Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Trà Khúc được duyệt nhằm giảm lũ cho vùng hạ du, đồng thời đảm bảo an toàn công trình.

Công trình hồ chứa nước Nước Trong không đóng cửa van nên nước qua tràn như tràn tự do. Đối với lưu vực sông Trà Bồng: Hồ chứa nước thủy điện Hà Nang có tràn tự do, hiện mực nước trong hồ còn thấp hơn ngưỡng tràn (nước chưa qua tràn). Đối với lưu vực Sông Vệ: Không có hồ chứa nước. Đối với lưu vực sông Trà Câu: Hồ chứa nước Núi Ngang không đóng cửa van, nước qua tràn tự do.

Liên quan đến tình hình các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 5/11/2017, hiện nay mực nước các hồ như sau: Hồ đạt 100% dung tích gồm: Vực Thành, Cây Quen, Hố Cả, Sở Hầu, Di Lăng, Suối Loa, và Hóc Xoài - tràn tự do. Hồ đạt khoảng 70 - 90% gồm: Mạch Điểu và Núi Ngang. Hồ đạt từ 50 - 70%gồm Diên Trường, Núi Ngang. 

Hồ chứa nước Nước Trong: Cao trình mực nước hồ lúc 17 giờ 30 phút ngày 5/11/2017 là: 119,75m;  lưu lượng về hồ trung bình là: 1319,05 m3/s  (dung tích hồ khoảng: 64,98%).

Hồ thủy điện Đakđrinh: Lúc 16 giờ ngày 5/11/2017, mực nước ở cao trình 406m, (mực nước dâng bình thường: 410m), lưu lượng về hồ: 1494,1 m3/s.

PV

.