Cập nhật lúc: 21:30, 29/11/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)


(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBMT TQ VN tỉnh Lê Quang Thích; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, TP trong tỉnh.
 
Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để lãnh đạo chủ chốt các cơ quan TƯ, địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết TƯ 6 khóa XII; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng  nhấn mạnh: Các Nghị quyết mà Hội nghị TƯ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
 
Vì vậy, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế và những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân…
 
Với mong muốn quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết TƯ 6 đạt kết quả cao, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đề nghị đại biểu các bộ, ngành, địa phương phải học tập một cách nghiêm túc, đầy đủ để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, trên quan điểm bám và nắm rõ đường lối, quan điểm các Nghị quyết đã được hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII thảo luận kỹ và ban hành.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

 

Hội nghị sẽ được diễn ra trong thời gian 2 ngày (29-30.11), các đại biểu sẽ nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính  giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới".
 
N.Đức

 

.