Cập nhật lúc: 16:18, 29/10/2017 [GMT+7]
.

Tạo đồng thuận xã hội trong thu hút đầu tư


(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh:“Tỉnh phải tạo được sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của người dân. Nếu người dân đồng thuận thì dự án triển khai thuận lợi, thành công và đó chính là sự hấp dẫn của môi trường đầu tư- kinh doanh”.

  • Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi năm 2017
    (Baoquangngai.vn)- Sáng 20.10, tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ngãi năm 2017 với chủ đề "Quảng Ngãi- Hợp tác đầu tư và Phát triển". Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành, cùng đông đảo các doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.   
    .

Quảng Ngãi, từ một tỉnh phải dựa vào ngân sách Trung ương đến nay đã cân đối được ngân sách và đời sống người dân được cải thiện, nâng cao. Kết quả ấy minh chứng cho sự nỗ lực, năng động và sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong nhiều năm qua.

Quảng Ngãi, từ một tỉnh phải dựa vào ngân sách Trung ương, đến nay đã cân đối được ngân sách và đời sống người dân được cải thiện, nâng cao. Kết quả ấy minh chứng cho sự nỗ lực, năng động và sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, thách thức đang đặt ra hiện nay là, kinh tế của tỉnh dù tăng trưởng khá, nhưng quy mô còn nhỏ. Chất lượng, sức cạnh tranh nhiều sản phẩm còn thấp so với khu vực. Môi trường kinh doanh đã được cải thiện, nhưng chưa ổn định. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giảm. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chất lượng lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao còn thiếu. Một số dự án thực hiện chậm, kéo dài, gây lãng phí, kém hiệu quả.

Trước thực tế trên, để thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra thì cả hệ cả thống chính trị phải quyết tâm hơn nữa. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, kết nối với các địa phương trong khu vực để tạo sự hỗ trợ, liên kết vùng. Tập trung huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng. Tăng cường đào tạo nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Và đặc biệt phải tạo sự đồng thuận trong xã hội. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, thì “nơi nào người dân không ủng hộ thì không làm được gì hết. Làm cái gì phải cho dân biết, bên cạnh lợi ích kinh tế của địa phương, của doanh nghiệp, thì phải làm vì dân. Đặc biệt, phải lưu ý trong vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, tác động môi trường của dự án”.

Bài học về thu phục lòng dân và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân luôn mang lại giá trị tối ưu. Bác Hồ từng dạy:“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội và thu hút dự án đầu tư của tỉnh thời gian qua cũng cho thấy, nơi nào tạo được sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân, thì dự án được triển khai thuận lợi. Do đó, trước khi quyết định chủ trương và cấp phép đầu tư các dự án, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tác động (cả tích cực và tiêu cực) của dự án, cũng như phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Có vậy, mới phát triển bền vững!

   PHẠM DANH
 

.
.