Cập nhật lúc: 16:23, 31/10/2017 [GMT+7]
.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


(Baoquangngai.vn)- Sáng 31.10, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã đến dự và chủ trì hội nghị. 
 
 
Trong 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, có chất lượng các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 52 ngày 16.9.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hoàn thiện thể chế công tác này trên địa bàn. 
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, bức xúc trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều buổi đối thoại, gặp gỡ trực tiếp với Nhân dân; đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình. Trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực hơn; tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng cao...
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Trong 3 năm qua, các cơ quan trong tỉnh đã tiếp nhận và xử lý trên 36.900 đơn, trong đó có 9.900 đơn khiếu nại, 2.290 đơn tố cáo, 24.600 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, tranh chấp đất đai có đông người tham gia hoặc nhạy cảm về chính trị. 
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Chương trình số 52 vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế: Một số địa phương chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ đã công bố; chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn ở nhiều địa phương còn thấp, nhất là ở cấp xã; công tác theo dõi sau tiếp công dân, xử lý đơn ở một số địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời...
 
Công tác tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng và pháp luật nói chung cho người dân, nhất là pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng, liên quan thiết thực đến đời sống phần lớn người dân kết quả còn hạn chế, hiệu quả không cao. Nhận thức về pháp luật khiếu nại, tố cáo của một bộ phận đáng kể cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, ý thức tuân thủ pháp luật trong khiếu nại, tố cáo chưa tốt…
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế qua 3 năm thực hiện Chương trình số 52.
 
Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 41 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chỉ đạo và bố trí nguồn lực để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng đến người dân.
 
Cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác cải cách hành chính, tư pháp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của bí thư các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng trong tỉnh với Nhân dân.
 
Thường xuyên nắm tình hình, theo dõi diễn biến trong Nhân dân để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh vụ việc đông người, giải quyết kịp thời vụ việc ngay từ cơ sở, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương...
 
Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 52 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
N.Đức
 
 
.