Cập nhật lúc: 20:37, 24/07/2017 [GMT+7]
.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Ngày 24.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo, dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Văn Minh, Phạm Trường Thọ; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên trong Đoàn công tác về tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo, dân tộc, miền núi trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
 
Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 1,3 triệu dân, trong đó có gần 188.000 người đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, công tác giảm nghèo, đặc biệt là công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được quan tâm.
 
Sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tạo được phong trào phấn đấu giảm nghèo trong cả tỉnh theo phương châm phát huy nội lực cộng đồng, các tầng lớp dân cư, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, thu hút sự tham gia của toàn xã hội, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang.  
 
Các Chương trình 30a, 135, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo thuộc vùng khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách về y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, trợ cấp, phát báo, tạp chí... được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
 
Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển KT- XH, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020  và giai đoạn 2016- 2020. Kết quả, trong năm 2016, 2017, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho đầu tư phát triển tại các huyện miền núi hơn 634,8 tỷ đồng. 
 
Đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 13,5%, trong đó, tại 6 huyện miền núi giảm 4,83%; các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi giảm từ 51, 9% xuống còn gần 47%. Hầu hết, các hộ nghèo đều được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, nhất là có cơ hội nhiều hơn để tiếp cận các dịch vụ sản xuất, tăng thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản.  
 
Lãnh đạo tỉnh phát biểu tị buổi làm việc
Lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
                                                      
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, cuối năm 2016, toàn tỉnh có 263 hộ tái nghèo và 2.581 hộ nghèo phát sinh. Nguồn lực đầu tư cho chương trình chưa đáp ứng với mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, nhất là thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ sản xuất, tăng thu nhập; việc bố trí nguồn vốn cho địa phương còn chậm trễ...   
 
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền núi 5,54%/năm theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho người nghèo.
 
Thực hiện đa dạng hoá các nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện các chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu vốn đã quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn theo hướng lồng ghép với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020…
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh cũng kiến nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ xem xét hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TƯ cho tỉnh 283,3 tỷ đồng để phục vụ cho việc di dân, tái định cư, ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Tây Trà,Trà Bồng và Sơn Hà phục vụ thi công hồ chứa nước Nước Trong; xem xét, quyết định việc bố trí vốn để  thu hồi khoản tạm ứng cho tỉnh 185 tỷ đồng theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh có nguồn kinh phí đầu tư công phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2017- 2020;
 
Đồng thời, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán thực hiện các dự án ĐCĐC tập trung được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 2262 ngày 15.12.2015, tổng vốn xin phép kéo dài thời gian thực hiện là 35.362 triệu đồng; hỗ trợ cho tỉnh khoản kinh phí 70 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện đầu tư thực hiện các dự án định canh định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những thành quả về KT-XH nói chung và thực hiện các chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 
 
Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ những yếu kém, hạn chế mà cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh cần phấn đấu vươn lên như: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp hơn các địa phương trong vùng và bình quân cả nước; số huyện nghèo còn cao, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo ở miền núi giảm chậm, thiếu bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng núi và vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn....
 
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 
Trong lĩnh vực phát triển KT-XH, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh đẩy mạnh đầu tư cho các huyện miền núi, phát triển kinh tế rừng tại các huyện vùng cao phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, chuyển đổi nghề nghiệp gắn với đất rừng để vươn lên từng bước thoát nghèo...
 
Đặc biệt, tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và miền núi theo hướng lồng ghép với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; nhất là các chính sách về đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...
 
Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ và thực hiện dịch vụ y tế của trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số; ngăn chặn hiệu quả tình trạng hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới.
 
Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới...
 
Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Ngãi phát triển.
 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều 24.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà cho gia đình người có công của huyện Tây Trà, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017).

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Tây Trà báo cáo sơ bộ về tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Trà đã đạt được trong thời gian qua. Tuy là một trong các huyện nghèo nhất nước nhưng Tây Trà đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà cho các gia đình chính sách
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà cho các gia đình chính sách
 
Phó Thủ tướng đề nghị, huyện Tây Trà thời gian tới cần phải phát huy hơn nữa nội lực, lợi thế, tiềm năng, đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng để tiếp tục tạo ra sự đột phá; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và giao khoán rừng cho bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua đó nâng cao ý thức giữ gìn rừng, đồng thời tạo sinh kế để họ cải thiện đời sống bằng việc khai thác lợi ích từ rừng. 
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu huyện nên quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đã đến lúc đồng bào mình nên vượt qua sự tự ti, thay đổi thói quen, tập quán canh tác manh mún, nhỏ lẻ để hướng tới một nền sản xuất tập thể, quy mô lớn, có hiệu quả…
 
Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn công tác đã trao 40 suất quà cho gia đình người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tây Trà; trao 187 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng và 50 chiếc xe đạp cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Tây Trà. 
 
Đoàn cũng đã đến dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Thiên Ấn; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hồng- mẹ Liệt sĩ Bùi Hồng Đức tại số nhà 416, đường Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi.
 
N.Đức
 
.