Cập nhật lúc: 13:32, 16/07/2017 [GMT+7]
.

Giải ngân chậm, ảnh hưởng tăng trưởng


(Báo Quảng Ngãi)- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở KH&ĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng đôn đốc, giám sát, đồng thời có biện pháp hữu hiệu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ họp trực báo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 giữa tháng 7 này.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển  từ nguồn vốn đầu tư ngân sách của tỉnh năm 2017 trên 3.178 tỷ đồng.

Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương trên 2.395 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn bội chi ngân sách địa phương 371,3 tỷ đồng). Ước tính đến cuối tháng 6.2017, giải ngân đạt khoảng 1.142 tỷ đồng, chỉ bằng 35,42% kế hoạch. Trong đó, một số nguồn vốn giải ngân với tỷ lệ rất thấp như vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ ước đạt 11,65%, vốn quỹ đất mới ước đạt 17,42%...

Việc giải ngân vốn đạt tỷ lệ thấp có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ngoài nguyên nhân do một số dự án vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng và không được giải quyết dứt điểm, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, thì nguyên nhân chủ quan “đóng vai trò” chủ yếu nhất. Đó là công tác chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương, ban quản lý dự án còn thụ động, thiếu quyết liệt. Một số chủ đầu tư chưa đôn đốc quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ; việc triển khai các thủ tục đầu tư khởi công chậm; bộ máy nhân lực của một số ban quản lý dự án đầu tư công trình còn hạn chế...

Nhưng cho dù nguyên nhân gì đi nữa, thì tình trạng giải ngân vốn đầu tư chậm là yếu tố làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Việc chậm giải ngân vốn cũng đồng nghĩa với việc nhiều dự án rơi vào tình cảnh dở dang, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong vùng dự án, cũng như phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến mục tiêu giải quyết việc làm và nhất là lãng phí vốn đầu tư...

Đánh giá tác động của nhiều yếu tố, nên trong năm 2017, chỉ tiêu tăng trưởng GPD của tỉnh đề ra chỉ là trên 1%. Dù vậy, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm còn gặp không ít khó khăn, do NMLD Dung Quất thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 3, trong khi một số dự án được cấp phép đầu tư, nhưng năng lực và nguồn lực của doanh nghiệp hạn chế, triển khai đầu tư cầm chừng, nhỏ giọt... Do đó, việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ quyết định rất lớn đến việc tăng trưởng kinh tế.

Chính vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần chỉ đạo, xử lý; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm, nhất là tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện cũng như kết quả giải ngân các dự án. Mục tiêu đến cuối năm 2017 phải giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

HOÀNG TRIỀU
 

.