Cập nhật lúc: 18:46, 25/07/2017 [GMT+7]
.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Baoquangngai.vn)- Sáng 25.7, Ủy viên TƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện 4 Kết luận, 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX, thời gian qua, Sở NN& PTNT đã ban hành các Công văn, Kế hoạch, Chương trình hành động và triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả. Theo đó, Sở đã triển khai thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến… 
 
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, đưa chơ giới hóa vào xuất nâng cao chất lượng, giái trị nông sản, năm 2016, toàn tỉnh đã chuyển hơn 1.380 ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, dồn điền đổi thửa 1.845 ha, xây dựng 95 cánh đồng mẫu lớn, với diện tích gần 1.259 ha.
 
Sở NN&PTNT cũng đã tập trung chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tập trung vào một số lĩnh vực mũi nhọn như: Giống công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển chăn nuôi, giết mổ tập trung. 
 
Trong đó, về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín sản xuất khoảng 30 ha lúa hữu cơ, hàng năm, cung cấp cho thị trường khoảng 200 tấn gạo hữu cơ. Tập đoàn Quế Lâm cũng đang khảo sát trồng lúa hữu cơ tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành và dự kiến sẽ sản xuất 50 ha lúa hữu cơ vào năm 2018. Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGap trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 
 
Trong 3 năm (2014 -2016), Trung tâm Khuyến nông đã triển khai, nhân rộng 25 loại mô hình có hiệu quả với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Việc triển khai nhân rộng các mô hình trình diễn đã đem lại hiệu quả đáng kể trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tiêu biểu như: Chăn nuôi bò cái sinh sản ở xã Phổ Hòa (Đức Phổ), cây ăn quả ở Hành Minh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, trồng thanh long ở các xã Trà Phú, Trà Bình (huyện Trà Bồng)…
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc
 
Đổi mới việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo hướng ưu tiên nguồn lực cho các dự án phát triển sản xuất, Sở NN& PTNT đã tham mưu UBND tỉnh bố trí tăng kinh phí sự nghiệp (nguồn TƯ) cho hỗ trợ phát triển sản xuất,khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn NTM… Kết quả đến 30.6.2017, trên địa bàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân đạt 11,4/xã, số xã dưới 5 tiêu chí 25 xã. 
 
Đồng thời, Sở cũng đa dạng hóa hình thức hỗ trợ thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền cho nông dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất nhỏ, manh mún; thực hiện tốt các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong sản xuất và sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM…
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở cũng đã báo cáo về tình hình xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị Sở NN&PTNT trong thời gian tới cần rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, nếu không phù hợp thì phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn. Cần chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác lập, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, trong đó ưu tiên đến việc quy hoạch khoanh vùng, định hướng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện các hình thức tích tụ ruộng đất để thu hút đầu tư, tăng cường chuyển giao tiến độ khoa học kỹ thuật.
 
Đồng thời, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, trong đó khuyến khích mô hình liên kết hộ, tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp để thực hiện các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi, tổ chức lại phương thức sản xuất tập trung nông nghiệp…tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
 
Phát hiện trong hộ nông dân những người có năng khiếu trong kinh doanh, tổ chức sản xuất…để đào tạo, tư vấn và hỗ trợ cho họ để họ làm đầu mối sản xuất cho nhiều hộ nông dân khác.  Các dịch vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phải chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, vươn lên cạnh tranh.
 
Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách kết hợp với huy động nguồn lực trong xã hội để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có 98 xã và 8 huyện đạt tiêu chí NTM. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần gắn xây dựng NTM với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng xây dựng NTM. 
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở cần kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả của việc thực hiện Nghị định 67 và Nghị định 89 trên địa bàn tỉnh trong đó, chú trọng kiểm tra chất lượng tàu và hiệu quả so với trước đây khi chưa thực hiện các Nghị định này. Chú trọng phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng một cách thực chất và công tác quản lý, giao đất, giao rừng cho người dân.
 
Ngoài ra, ngành nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp lại đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, những chỗ bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới thì cần phải mạnh dạn thay đổi; sắp xếp bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, đổi mới tư duy trong suy nghĩ, hành động, khuyến khích sáng tạo, khắc phục tư tưởng bao cấp, bao biện, làm thay.
 
N.Đức
.