Cập nhật lúc: 17:02, 22/06/2017 [GMT+7]
.

​Thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc điều động cán bộ, công chức, viên chức


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc hiện điều động, luân chuyển, điều chuyển các trường hợp được bổ nhiệm ở một vị trí công tác kéo dài trên 8 năm.

Riêng đối với những trường hợp đã đảm nhận vị trí công tác có tính chất chuyên sâu, đặc thù trên 8 năm nhưng không thể điều động, luân chuyển, điều chuyển qua vị trí khác hoặc điều chuyển ở vị trí khác đến thì đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch giao Sở Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ, nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

PV

.