Cập nhật lúc: 11:00, 30/06/2017 [GMT+7]
.

90% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề

 

(Baoquangngai.vn)- Sau 7 năm (2010-2016) thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" (Đề án 1956), tỉnh Quảng Ngãi đã đào tạo được 37.518 lao động nông thôn, với tỷ lệ 90% có việc làm sau khi đào tạo.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, từ khi triển khai Đề án 1956 vào năm 2010, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề. Kết quả, đã có 37.518 lao động nông thôn được đào tạo nghề. Trong đó 34.619 người có việc làm, thêm việc làm, được nâng cao tay nghề sau học nghề, đạt 90%. Góp p​hần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh từ 30,5% năm 2011 lên  47% vào năm 2016.

 

90% lao động sau khi được đào tạo đã có việc làm và thu nhập ổn định
90% lao động sau khi được đào tạo đã có việc làm và thu nhập ổn định

Trong giai đoạn 2017- 2020, Quảng Ngãi tiếp tục phấn đấu đào tạo nghề cho 33.270 lao động nông thôn. Trong đó, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 22.600 lao động nông thôn, người khuyết tật, thợ thủ công, thợ lành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động (4.953 người học nghề nông nghiệp, 17.647 người học nghề phi nông nghiệp).

 
Sau khi học nghề có từ 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho 10.670 lượt cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
 
Tin, ảnh: An Điền
.