Cập nhật lúc: 07:55, 02/05/2017 [GMT+7]
.

Nguy cơ bí đầu ra cho đội viên trí thức trẻ


(Báo Quảng Ngãi)- Đến tháng 6.2017, những đội viên thuộc Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã ở 6 huyện miền núi trong tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi kết thúc dự án thí điểm. Dẫu còn hơn 1 tháng nữa, nhưng từ đầu năm đến nay, các đội viên đều có chung tâm trạng lo lắng về công việc của bản thân khi dự án kết thúc, nên cũng phần nào bị phân tâm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

  • Đội viên Dự án 600 trí thức trẻ sẽ về đâu?
    (Baoquangngai.vn)- Đã qua 4 năm triển khai và chỉ còn một năm nữa, Dự án 600 Phó Chủ tịch xã về 64 huyện nghèo sẽ kết thúc. Hơn một nửa đội viên được tăng cường về các huyện nghèo của Quảng Ngãi đang băn khoăn, lo lắng không biết sẽ về đâu?
    .

Đây cũng là trăn trở của cấp ủy, chính quyền nơi có đội viên được phân công về công tác, bởi những địa phương này không có quyền tự quyết về việc nhận hay không nhận số đội viên này, mặc dù rất muốn những đội viên này tiếp tục ở lại tăng cường cho địa phương. Thực hiện Quyết định 08/2011/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cán bộ về các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trong cả nước, tỉnh ta được phân bổ 53 đội viên về 53 xã của 6 huyện miền núi từ nguồn trí thức trẻ tình nguyện về làm Phó Chủ tịch UBND xã (Sơn Hà: 9 đội viên, Trà Bồng: 7, Sơn Tây: 8, Minh Long: 4, Tây Trà: 8 và Ba Tơ: 17 đội viên).

Sự có mặt của những đội viên này đã có những tác động tích cực trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các địa phương. Nhiều đội viên đã vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, sâu sát cơ sở để hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số những phương thức trồng trọt, chăn nuôi mới, trở thành những nhân tố điển hình và là nguồn cán bộ đầy triển vọng cho các địa phương.

Đến giữa năm 2016, Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ cho ý kiến tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc các huyện nghèo. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương và UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ này. Đến nay, đã bố trí công tác cho 5 đội viên, đang làm quy trình để bố trí công tác cho 8 đội viên và 1 đội viên bị xử lý kỷ luật thôi chức Phó Chủ tịch UBND xã. Như vậy, toàn tỉnh hiện còn 39 đội viên chưa được bố trí công tác (Ba Tơ: 10, Sơn Hà: 8, Sơn Tây: 7, Trà Bồng: 6, Tây Trà: 5 và Minh Long: 2).

Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 06/2016 và Công văn số 2436/CV của Bộ Nội vụ, những trí thức trẻ đã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực.

Tuy nhiên, trên thực tế việc bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ ở các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ, sau khi thực hiện Nghị quyết 39/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định 2218/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giảm biên chế, qua rà soát, tinh giảm biên chế theo lộ trình thì 6 huyện miền núi trong tỉnh không còn chỉ tiêu biên chế để bố trí công tác cho tất cả 39 đội viên này. Điều này sẽ là một thiệt thòi lớn cho những đội viên này cũng như những địa phương có đội viên về công tác trong những năm qua. Và theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng thì vấn đề này đã quá tầm giải quyết đối với tỉnh, nên tỉnh đã có văn bản trình Bộ Nội vụ để cho ý kiến.

PHÚ ĐỨC
 

.
.