Cập nhật lúc: 21:03, 27/04/2017 [GMT+7]
.

Trên 51 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị tỉnh, với tổng mức đầu tư dự án trên 51 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

Quy mô đầu tư đầu tư xây dựng gồm khối nhà hiệu bộ, thực hành tin, thư viện cao 5 tầng, diện tích sàn khoảng 3.580m2; khối nhà giảng đường cao 3 tầng, diện tích sàn khoảng 2.040m2; nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án trên 51 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020.

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, kiến thức kỹ năng xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác quản lý nhà nước và nâng cao năng lực thực hiện các chức trách của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.

PV

 
.