Cập nhật lúc: 15:50, 17/04/2017 [GMT+7]
.

"Sự hài lòng của người dân là thước đo giá trị nhất của công tác thi đua"


(Baoquangngai.vn)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, do UBND tỉnh tổ chức sáng 17.4.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ của chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể các cấp, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của TƯ về thi đua, khen thưởng; tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng theo tinh thần Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2016 của UBND tỉnh…
 
Nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng phù hợp, công tác tổ chức thực hiện có những bước đổi mới; việc phát động luôn gắn với việc triển khai các cuộc vận động theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực và yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cụ thể, đi đôi với xây dựng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến đã phát huy được tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.
 
Các cá nhân vinh dự được nhận Huân Chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng
Các cá nhân vinh dự được nhận Huân Chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng.
 
Việc xét, đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đúng quy trình về xét duyệt, thẩm định hồ sơ, thủ tục thực hiện từ dưới cơ sở lên trên, đúng chỉ tiêu thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, bảo đảm khách quan, chính xác, xứng đáng với thành tích đạt được.
 
Đặc biệt, trong khen thưởng đã có sự chú ý khen thưởng cá nhân là cán bộ không làm quản lý, người trực tiếp lao động ở cơ sở, ở vùng khó khăn, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công tác trao thưởng được tổ chức kịp thời, khích lệ được tinh thần thi đua.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp tham dự hội nghị đã dành thời gian tham luận đánh giá thẳng thắn, khách quan những tồn tại hạn chế trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016 và đề ra giải pháp thiết thực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua năm 2017.
 
Đại diện các tập thể đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Đại diện các tập thể đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích trong công tác thi đua khen thưởng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân đạt được trong năm 2016; đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đề nghị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong tỉnh trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng với khí thế và tinh thần mới. 
 
Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, coi công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là động lực cho sự phát triển. Việc bình xét, khen tặng tặng các danh hiệu thi đua phải thiết thực, kịp thời. Đặc biệt, lấy sự hài lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo sinh động, ý nghĩa nhất trong công tác thi đua. Làm sao cho các hình thức khen thưởng, các danh hiệu thi đua thực sự xứng đáng. 
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân lao động các hạng cho các cá nhân có thành tích trong quá trình cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Cờ thi đua Chính phủ và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; đồng thời UBND tỉnh cũng đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho 83 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua năm 2016. 
 
N.Đức
 
.