Cập nhật lúc: 18:35, 03/04/2017 [GMT+7]
.

188 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận chuẩn văn hóa 5 năm liền


(Baoquangngai.vn)- Chiều 3.4, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXD ĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXD ĐSVH và công tác gia đình năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì hội nghị.
Năm 2016, hoạt động Phong trào TDĐKXD ĐSVH trên địa bàn tỉnh có những tác động tích cực đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Từ đó, đã khơi dậy nhiều phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh toàn dân tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
 
Cuối năm 2016, toàn tỉnh có gần 255 nghìn gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 78,3%. Chất lượng của các thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ngày càng được nâng lên với số lượng 89/1.137 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 79%. Hằng năm, 100% thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, gắn bó.
 
Ngoài ra, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng được triển khai sâu sộng, góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở. Đến cuối năm 2016, có 1.737/1.877 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với tỷ lệ 92,5%.
 
 
Tại hội nghị, 188 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận bằng công nhận cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền
Tại hội nghị, 188 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận bằng công nhận cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền
 
Bên cạnh đó, công tác gia đình đã có sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cấp, ngành, hội đoàn thể. Từ đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến gia đình được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú và đa dạng, thiết thực.
 
Trong năm, nhiều địa phương như: Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Mộ Đức... đã triển khai hơn 50 câu lạc bộ gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt cho 24 câu lạc bộ nhằm tuyên truyền, phổ biến về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới cho hơn 10.500 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh.
 
Trong năm 2017, Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXD ĐSVH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương gương người tốt- việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu; xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ gia đình văn hóa, họ tộc văn hóa.
 
Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi duõng nâng cao nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ là công tác gia đình các cấp. Tích cực tuyền truyền về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Khắc phục nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở vùng cao...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, Phong trào TD ĐKXD ĐSVH đã tác động tích cực đến đời sống văn hóa lẫn vật chất của người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi. Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của từng công dân, công nhân viên chức, người lao động ở khu dân cư cũng như nơi làm việc cũng được củng cố.
 
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện Phong trào trong thời gian qua. Cụ thể, đội ngũ cán bộ văn hóa cấp cơ sở còn thiếu và yếu; Việc triển khai phong trào chưa đồng nhất, còn chạy theo số lượng, mang nặng tính hình thức. Kinh phí đầu tư cho Phong trào và công tác gia đình chưa tương xứng, góp phần làm cho các hoạt động này bị hạn chế.
 
Trong thời gian tới, đồng chí Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Ban chỉ đạo củng cố, không ngừng đổi mới trong hoạt động. Nâng cao chất lượng trong việc bình xét gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác văn hóa, công tác gia đình. Phối hợp gắn kết xây dựng nông thôn mới với xây dựng thôn, tổ dân phố, gia đình văn hóa.
 
Dịp này, UBND tỉnh trao bằng công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục từ 2012-2016 cho 188 đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
.