Cập nhật lúc: 09:13, 27/03/2017 [GMT+7]
.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có bản chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

TIN LIÊN QUAN

 
Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, đảm bảo tiến độ đối với 10 hạng mục công trình hoàn trả.
 
Đối với Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3, yêu cầu Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết hàng tuần trên cơ sở khối lượng còn lại, trình Chủ đầu tư phê duyệt để chậm nhất ngày 30.4 đảm bảo đủ điều kiện giao đất thực địa cho người dân xây dựng nhà cửa. Từ nay đến ngày hoàn thành khu tái định cư, nếu có hộ dân nào có nhu cầu làm nhà thì Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương giao ngay đất cho người dân.
 
NMLD Dung Quất
NMLD Dung Quất
 
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi xử lý các nội dung cụ thể và phát sinh trong quá trình thi công liên quan đến Tiểu dự án. Tổ chức trực báo hàng tuần để đôn đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị thuộc quyền.
 
UBND huyện Bình Sơn  tích cực phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, cụ thể tập trung xử lý 18 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường thuộc mặt bằng 108,2ha, 10 trường hợp chưa nhận tiền thuộc 10 hạng mục hoàn trả, 0 hộ dân ở Khu Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3), đảm bảo thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 30.4; đồng thời, khẩn trương tổ chức rà soát các trường hợp về đất tái định cư để có văn bản báo cáo giải trình, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc cách đối với các trường hợp về đất tái định cư trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. 
 
Tin, ảnh: PV
 
.