Cập nhật lúc: 15:32, 21/03/2017 [GMT+7]
.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy


(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. 

TIN LIÊN QUAN

Trong năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nghiên cứu, bám sát những vấn đề thực tiễn để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn các vụ việc, vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn. 
 
Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc cụ thể hóa đưa Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 -2020), phục vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Theo đó, năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu, đề xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện chủ trương, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo điều kiện yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. 
 
Chủ động tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác tiếp nhận thông tin và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phức tạp, các vụ án tham nhũng tồn đọng. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong thời gian qua.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần chú trọng hơn nữa khâu kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị. Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người dân về công tác đấu tranh, phát hiện, ngăn ngừa tham nhũng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp cụ thể về xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng.
 
Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần đẩy mạnh công tác giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật trong nhân dân, tham mưu thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ khó khăn phức tạp nên cần sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải có tâm trong sáng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn trong phát hiện, xử lý thông tin, công khai, minh bạch công tác điều tra, xử lý vụ việc. 
 
N.Đức
 
.