Cập nhật lúc: 06:14, 15/03/2017 [GMT+7]
.

Tập huấn công tác Mặt trận

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được các báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động, các mối quan hệ của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc, tôn giáo; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động, thu  thập thông tin, dư luận xã hội.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích cho biết, đây là đợt tập huấn quan trọng, trang bị những kiến thức cần thiết, giúp đội ngũ cán bộ nắm vững, cập nhật những kiến thức mới về công tác Mặt trận, các chủ chương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng trong tổ chức thực hiện công tác mặt trận ở cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công tác mặt trận.
 
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 14-15.3.2017.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
.