Cập nhật lúc: 10:36, 21/03/2017 [GMT+7]
.

Góp ý phản biện xã hội đối với Đề án của UBND tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 17.3, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích chủ trì hội nghị góp ý phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi, giai đoạn 2017 - 2020.

Mục tiêu của đề án nhằm tạo sự chuyển biến về tư duy và nhận thức đối với các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo; tạo cơ hội cho hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước xóa bỏ dần tình trạng người dân chưa chủ động tăng gia phát triển sản xuất, tạo thu nhập cho gia đình để tự vươn lên thoát nghèo và tình trạng không muốn thoát nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Các đại biểu tham gia góp ý vào Đề án.                Ảnh: Thanh Thuận
Các đại biểu tham gia góp ý vào Đề án. Ảnh: Thanh Thuận

Theo thống kê, tại 6 huyện miền núi có 2.496 hộ nghèo thuộc nhóm chính sách bảo trợ xã hội; 25.441 hộ nghèo thuộc nhóm chính sách giảm nghèo; 47.073 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đề án, mỗi năm sẽ hỗ trợ cho 335 hộ thoát nghèo (bình quân mỗi xã, thị trấn sẽ hỗ trợ 5 hộ), với tổng kinh phí đầu tư hơn 21 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách.

Góp ý vào đề án, phần lớn các ý kiến thống nhất với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần đề ra mục tiêu cụ thể mỗi năm giảm bao nhiêu hộ nghèo trong số 335 hộ được hỗ trợ; cần xem lại hiệu quả đầu tư của đề án vì trong 4 năm tốn hơn 21 tỷ đồng, nhưng chỉ giảm được 1.340 hộ nghèo. Theo phương án hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ/năm, cần xem xét lại vì nếu hộ nghèo cần đất sản xuất mà chúng ta hỗ trợ tiền thì có thiết thực hay không, nên xem xét lại phương án này, vì chính sách hỗ trợ không thể thực hiện hỗ trợ bình quân cho từng hộ, mà cần thực hiện theo phương thức hộ tạo ra sản phẩm càng cao thì hỗ trợ càng nhiều...

THANH THUẬN
 

.