Cập nhật lúc: 08:00, 06/03/2017 [GMT+7]
.

Củng cố niềm tin doanh nghiệp


(Báo Quảng Ngãi)- Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Hầu hết doanh nghiệp đều bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng Nghị quyết 19 sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ hơn.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với rất nhiều thách thức, số lượng doanh nghiệp rời thị trường tăng cao qua các năm, trong khi nhiều chính sách của Nhà nước thiếu ổn định, chưa phát huy tác dụng kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như khâu thực thi còn nhiều hạn chế theo kiểu “trên trải thảm, dưới rải đinh” đã phần nào làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tế trên, Nghị quyết 19 lần này có nhiều điểm khác biệt, nhằm tạo ra đột phá mạnh mẽ hơn. Trong đó, điểm mới là lần đầu tiên đề cập đến 10 chỉ tiêu về Chính phủ điện tử, 85 chỉ tiêu về đổi mới sáng tạo, 114 chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh quốc gia, với mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hướng nền kinh tế tới một giai đoạn phát triển cao hơn. Nghị quyết còn quy trách nhiệm cụ thể và có cơ chế giám sát, đánh giá rõ ràng hơn những lần trước.

Chính phủ còn thành lập một đơn vị độc lập để kiểm tra quá trình thực hiện. Mục tiêu sâu xa của nghị quyết đặt vấn đề thay đổi cách thức quản lý nhà nước, bỏ cơ chế xin - cho, chuyển từ phương thức thủ công sang điện tử, tiền kiểm sang hậu kiểm; tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Người dân, doanh nghiệp được hưởng thêm nhiều lợi ích, trên cơ sở minh bạch, nhanh gọn, chính xác, cũng như giảm tối đa các vấn đề tiêu cực.

Với Quảng Ngãi, những năm gần đây, lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như thuế, đất đai, đầu tư... Đồng thời, thông qua nhiều kênh như đối thoại doanh nghiệp, “cà phê doanh nhân”, tiếp nhận các kiến nghị, yêu cầu của doanh nghiệp và chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại vẫn chưa cao và còn những hạn chế nhất định, nhất là ở khâu thực thi của cán bộ các sở, ban ngành, địa phương khi trực tiếp làm việc với doanh nghiệp.

Với Nghị quyết 19, thông điệp của Chính phủ rất rõ ràng, quyết tâm chính trị cũng rất cụ thể. Tuy nhiên, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và quốc gia cần có sự thay đổi từ đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. Phải triệt để giảm tư lợi cá nhân trong đội ngũ công chức thông qua những giải pháp quyết liệt, chế tài mạnh, kiểm soát chặt mới hy vọng tinh thần Nghị quyết đi được vào đời sống kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

PHẠM DANH
 

.