Cập nhật lúc: 21:46, 09/01/2017 [GMT+7]
.

Phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017. 

Thời điểm tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2017 - 5/2/2017 (25 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây” để các cấp, các ngành, và nhân dân ở địa phương tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Kịp thời tuyên truyền, đưa tin phản ảnh các địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành chuẩn bị cây giống tốt, phù hợp (kể cả số lượng và chất lượng) để phục vụ nhu cầu trồng cây của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện “Tết trồng cây” ở địa phương theo hướng dẫn kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát Iriển nông thôn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn chủ động tổ chức thực hiện. Xác định cụ thể về loài cây trồng, địa điểm trồng cây, trồng rừng, trong đó ưu tiên, bố trí trồng ở những khu vực nơi đất trống, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương; vùng đồi gò, vùng phòng hộ ngoài đê biển...

Địa điểm trồng cây do các địa phương, đơn vị, tổ chức lựa chọn cụ thể. Thời điểm tổ chức Tết trồng cây nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 trong khoảng thời gian từ ngày 22/1/2017 - 5/2/2017 (25 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

 

PV

.