Cập nhật lúc: 19:12, 05/01/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Dân vận năm 2017


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô. 
 
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Thào Xuân Sùng đã báo cáo tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
 
Theo đó, năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và từng địa phương.
 
Sau đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đuợc giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên.
 
Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ KT-XH; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổ định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”.
 
Ngành Dân vận các cấp đã sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp uỷ lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận…
 
Kết quả của công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước trong năm 2016.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia làm rõ những mặt mạnh, điểm còn hạn chế trong công tác dân vận toàn quốc năm 2016, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.
 
Về nhiệm vụ năm 2017, Ban Dân vận TƯ và các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những chủ trương, quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các lực lượng làm công tác dân vận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, để nắm bắt và tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề liên quan đến quốc kế, dân sinh, tham mưu cho Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, lực lượng trong công tác dân vận; tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học về công tác dân vận của Đảng sao cho bám sát với thực tiễn…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận những kết quả đạt được; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận thời gian qua.
 
Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị hệ thống dân vận nâng cao chất lượng công tác dân vận, công tác nắm bắt thông tin, tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; tập trung giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt là quan tâm giải quyết việc làm, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất...; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu phải trực tiếp đối thoại, xử lý những kiến nghị, khiếu nạn của nhân dân.
 
Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới cơ sở; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua “dân vận khéo” các phòng trào thi đua yêu nước.
 
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Trung và Lò Văn Giàng - nguyên là lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
 
N.Đức
 
.