Cập nhật lúc: 16:32, 01/12/2016 [GMT+7]
.

Phát biểu bế mạc của đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khoá XIX


Thưa các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị !

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị biểu thị sự nhất trí cao với báo cáo, nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng. Trong từng nội dung, Chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và giải trình khá đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu. Hội nghị biểu quyết thông qua Kết luận của Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017 và Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính giai dđạn 2016 - 2020 với sự nhất trí cao của Tỉnh ủy. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Trên cơ sở xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cho rằng: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là năm "đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư"; bên cạnh thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nhiều mặt hàng biến động, nhất là giá dầu thô ở mức thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đánh giá đúng khó khăn, thuận lợi; thời cơ và thách thức; TU, BTUVTU và TTTU đã dành nhiều thời gian, công sức bàn bạc, thảo luận; tập trung đổi mới thể chế cả trong lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và công tác cán bộ; quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Với nổ lực lớn lao của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh ủy hoàn thành việc ban hành 4 Kết luận và 5 Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5%; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông, lâm, ngư nghiệp tăng so với cùng kỳ; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.

Vấn đề mà Đảng bộ và nhân dân quan tâm là những khó khăn, thách thức về KT – XH; những hạn chế, yếu kém của cán bộ, công chức; của cơ quan hành chính nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh; cần làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Năm 2016, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ; chủ trương cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu, chưa thực sự hiệu quả; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh còn ở mức thấp; thu hút đầu tư chưa nhiều; sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn;

Với quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo của TU, BTVTU; một bộ phận cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; vượt qua chính mình, có nhiều đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành; góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên còn không ít cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở; chưa lo nghĩ nhiều đến nhân dân, người nghèo; kỷ luật, kỷ cương, năng lực, phẩm chất, ý thức trách nhiệm chưa chuyển biến nhiều; tư duy "nhiệm kỳ", "hoàng hôn" xuất hiện trong suy nghĩ và hành động của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý; một bộ phận cán bộ trẻ thì sợ trách nhiệm, cứng nhắc; tìm cách biến việc đơn giản thành phức tạp; biến dễ thành khó, biến có thành không để nhũng nhiễu, tiêu cực; gây khó cho tổ chức, công dân, cản trở sự phát triển. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo chậm đổi mới, tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn chưa được khắc phục.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp; hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả chưa cao. Theo dõi, nắm tình hình, tâm trạng nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để định hướng dư luận, thông tin, tuyên truyền có lúc chưa kịp thời…

Hội nghị thảo luận, phân tích và đi đến thống nhất nhận định: Những khuyết điểm, thiếu sót nói trên là do: (1) Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng còn hạn chế; (2) việc điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền có mặt thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao; (3) hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chưa mạnh. (4) Một số chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra chưa được thực hiện nghiêm túc; một số việc chỉ dừng lại ở văn bản chỉ đạo, chưa phân công cụ thể cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, đôn đốc nên nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ. (5) Tổ chức bộ máy chưa thực sự tinh gọn, nhiều nơi còn cồng kềnh, trùng lắp, chồng chéo, cắt khúc về chức năng, nhiệm vụ. (6) Kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thiếu chặt chẽ; phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng, rành mạch. (7) Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức yếu kém về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, bảo thủ, ngại đổi mới, sợ đụng chạm đến lợi ích cá nhân; năng suất, hiệu quả công việc thấp; thiếu chủ động, tích cực, đổi mới cách làm; tham mưu, đề xuất...

Thưa các đồng chí,

Năm 2017, bên cạnh thời cơ, thuận lợi khi Việt Nam thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các hiệp định thương mại tư do thế hệ mới; tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình biển Đông phức tạp, khó lường; thiên tai, hạn hán, biến đổi khí hậu và sự cố môi trường biển Miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; giá dầu thô vẫn ở mức thấp, ảnh hưởng đến nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và sản xuất công nghiệp của tỉnh...

Trong bối cảnh đó, để chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của năm 2017 là tập trung "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp". Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên; nhất là trách nhiệm của các đ/c TU viên; của người đứng đầu các ngành, các cấp. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, thủ trưởng các ngành, các cấp, địa phương quán triệt tinh thần Hội nghị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số việc sau:

1. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Theo đó, (1) từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là "gốc rễ" của Đảng, là "cầu nối" giữa Đảng và quần chúng, đủ sức lãnh đạo giải quyết các yêu cầu của thực tiễn tại cơ sở. Tập trung rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, quy trình bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp.
 
(2) Lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm mới trong Nghị quyết lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biển hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa". Tôi đề nghị từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.
 
(3) Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng; đồng bộ về cơ cấu, trẻ hóa, bảo đảm tính kế thừa; đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của cán bộ, Nhân dân làm thước đo chủ yếu; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu phải dành thời gian, tâm huyết đi tìm, phát hiện và sử dụng người có tâm, có tầm để đào tạo một thế hệ cán bộ đủ sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; thí điểm tiến cử tập sự các chức danh lãnh đạo, quản lý; giới thiệu có số dôi trong xem xét, bổ nhiệm cán bộ. Không bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu bầu cử các chức danh lãnh đạo chỉ dựa vào quy hoạch, cơ cấu. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ; điều chuyển cán bộ, công chức ở cùng một vị trí lãnh đạo trên 8 năm.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành một số quy định, quy chế về cán bộ; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, có biểu hiện trì trệ, bảo thủ, nhũng nhiễu, cản trở sự phát triển, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; không chờ đến hết tuổi, hết nhiệm kỳ; không phân biệt cấp lãnh đạo nào. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và đội ngũ cán bộ được quy hoạch cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với trọng tâm là: (1) Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp; chất lượng giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xây dựng chính quyền liêm khiết, kiến tạo, hành động, phục vụ tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, tạo kẻ hở cho nhũng nhiễu, tiêu cực; bảo đảm điều kiện thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng cho các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.
 
Đầu tư đưa vào hoạt động Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh. Thí điểm thành lập Khu Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cả 02 cấp (cấp huyện và cấp xã). Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ban hành tiêu chí, quy trình và thực hiện việc lấy ý kiến tổ chức, công dân về mức độ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của công chức, cơ quan nhà nước. 
 
Đã đến lúc, cá nhân nào còn để công việc kéo dài, chậm trễ; có biểu hiện tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức và công dân thì kiên quyết xử lý nghiêm, đưa ra khỏi bộ máy. (3) Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; tránh trùng lắp, chồng chéo; theo hướng một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị hoặc cá nhân chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, sáng tạo; trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Việc thực hiện Đề án vị trí việc làm phải tạo ra sự thay đổi về chất trên thực tế, đó là: rõ người, rõ việc; nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo; loại bỏ bảo thủ, trì trệ. Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ công; chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần.

3. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trọng tâm là: (1) Tập trung hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực đất đai, bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng... Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh; tổ chức các hoạt động tư vấn khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng quản trị, cập nhật kiến mới về đầu tư, đất đai, xây dựng, chính sách thuế cho doanh nghiệp. (2) Huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; nguồn lực của nhà nước tập trung cho các ngành, lĩnh vực có hiệu quả cao, tác động lan tỏa lớn. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn và các dự án thật sự cần thiết, cấp bách mà các thành phần kinh tế ngoài nhà nước không đầu tư. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất, khuyến khích áp dụng rộng rãi các hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 04 Kết luận, 05 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; trọng tâm là: (1) Tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp; hoàn thành việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; tích cực phối hợp, hỗ trợ xây dựng và thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp VSIP, Khu Đô thị - Công nghiệp Dung Quất; hỗ trợ kịp thời để khởi công dự án Nhà máy thép của Tập đoàn Hòa Phát trong quý II/2017. (2) Thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh dồn điền đổi thửa; có cơ chế khuyến khích người dân cho thuê đất, tích tụ ruộng đất để sản xuất chuyên canh; chuyển mạnh sản xuất đơn lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; có cơ chế khuyến khích sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ quý, cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Đổi mới tiêu chí, nội dung xây dựng nông thôn mới; ưu tiên cho các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; ưu tiên nguồn lực và có giải pháp để các địa phương được tiếp cận với cơ chế hỗ trợ xi măng để phát huy hiệu quả của chương trình. (3) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá và xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch của tỉnh; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú; các dịch vụ chất lượng cao; hoàn thành hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận; thực hiện dự án bảo tồn khẩn cấp Đảo Bé.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng Trung tâm thương mại nhà phố Shophouse. (4) Huy động nguồn lực từ quỹ đất và hình thức đối tác công tư (PPP) để phát triển hạ tầng đô thị, nhất là dọc đường Mỹ Khê - Trà Khúc, bờ Nam sông Trà Khúc; hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, trung tâm huyện Sơn Tịnh mới, thị xã Đức Phổ; kết cấu hạ tầng đô thị trung tâm cấp huyện. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên; khuyến khích đầu tư các dự án thu gom, xử lý rác thải, nước thải, cung cấp nước sạch; chủ động, có kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

5. Tạo sự chuyển biến tích cực về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội; trọng tâm là: (1) Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tập trung thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục đề ra trong năm học 2016 - 2017, đó là: Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.
 
Mở rộng hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông; trong đó đặt biệt quan tâm nâng cao năng lực, kỹ năng, phẩm chất, đạo đức của đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. (2) Khẩn trương hoàn thành đưa Bệnh viện Sản - Nhi vào hoạt động; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt tiêu chuẩn hạng I; Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Quảng Ngãi. (3) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao dân trí, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận hộ nghèo.
 
Đổi mới việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo theo hướng người nghèo tạo ra càng nhiều sản phẩm thì càng được hỗ trợ nhiều từ kinh phí nhà nước; đổi mới cơ chế tài chính và công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. (4) Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Cán bộ, đảng viên; cơ quan Nhà nước làm gương tạo sự lan tỏa trong xã hội việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Ban hành chính sách hỗ trợ sáng tác công trình, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật; chính sách đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân dân gian, tổ chức, cá nhân có công giữ gìn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; chính sách khuyến khích, đãi ngộ thu hút, phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao.…
 
6. Phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; trong tâm là: Nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với Nhân dân; đối thoại của thủ trưởng các sở, ban, ngành với nhân dân qua kênh Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống cháy, nổ; trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận, Nghị quyết của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần này và các Kết luận, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành là nhân tố quan trọng quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017; đưa Nghị quyết ĐH 12 của Đảng; Nghị quyết ĐH lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Tôi đề nghị, mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đứng đầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị, trên cương vị công tác của mình; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoach thực hiện các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng động; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn!
 
.