Cập nhật lúc: 16:15, 01/12/2016 [GMT+7]
.
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX

Cần đánh giá đúng khó khăn, thuận lợi để đề ra giải pháp hiệu quả

 


(Baoquangngai.vn)- Như tin đã đưa, sáng 1.12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2016; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017; Thảo luận và thông qua Nghị quyết về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
 
 
Theo đánh giá, trong năm 2016, kinh tế-xã hội của tỉnh tương đối ổn định, một số lĩnh vực chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt hơn 44.202 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng kế hoạch đề ra: công nghiệp- xây dựng chiếm tỷ trọng 55,9%, dịch vụ chiếm 26,2%; nông, lâm, thủy sản chiếm 17,9%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 13,5%. 
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước chuyển biến tích vực; quốc phòng-an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người không đạt kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 81,6% kế hoạch; tổng thu cân đối ngân sách ước đạt 77,4% dự toán.
 
Sản lượng, năng suất lúa giảm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng chậm; giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ trong Khu kinh tế Dung Quất giảm so với năm 2015. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án; quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn; thu hồi và xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ so với kế hoạch. Quy mô các ngành dịch vụ còn nhỏ, chưa có các loại hình dịch vụ chất lượng cao; nhiều dự án phát triển du lịch chậm triển khai xây dựng. Dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân...
 
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, tình hình thu ngân sách nhà nước trong năm 2016 không đạt một phần do sự biến động của giá dầu khiến nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu giảm. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc do nhiều địa phương, đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ...
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu không đạt thì có nhiều nguyên nhân. Trong đó có việc thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất còn chậm. Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, muốn phát triển bền vững về kinh tế thì điều mấu chốt là phải đặt trong mối quan hệ cạnh tranh, quyết liệt. Chừng nào khắc phục yếu kém  trong cạnh tranh, nâng được chỉ số cạnh tranh, môi trường thuận lợi, đầu tư nhiều thì lúc đó chúng ta phát triển bền vững. 
 
Về vấn đề đầu tư công, giải ngân chậm, Bí thư Tỉnh ủy nhận định nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ, phải khắc phục trong năm 2017, dự án nào giải ngân chậm không chỉ cắt vốn mà nghiêm túc xử lý trách nhiệm... 
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận Về Nghị quyết cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
 
Theo đánh giá, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Thể chế của nền hành chính tiếp tục được đổi mới; chất lượng, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên; khắc phục dần thủ tục rườm rà, bất hợp lý; việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại" tạo nhiều thuận lợi hơn cho tổ chức và cá nhân, nhất là trong giao dịch giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; môi trường đầu tư được cải thiện; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 
Đại biểu tham gia thảo luận
Đại biểu tham gia thảo luận
Tuy nhiên nếu so với các tỉnh, thành trong cả nước và yêu cầu thực tế hiện nay thì công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa có nhiều chuyển biến; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) còn ở mức thấp, chưa được cải thiện nhiều; thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại" chưa đạt yêu cầu, chất lượng, hiệu quả còn thấp; thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác quản lý, điều hành, phục vụ nhân dân còn hạn chế; tổ chức bộ máy chưa thực sự tinh gọn, nhiều nơi còn cồng kềnh, trùng lắp, chồng chéo, cắt khúc về chức năng, nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương, năng lực, phẩm chất, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức các cấp chưa đáp ứng yêu cầu...
 
Theo nghị quyết của Tỉnh ủy, năm 2017 hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm ở 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Đến năm 2020, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đạt thứ hạng cao.
 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt thứ hạng cao trong nhóm tốt của cả nước; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn 2 ngày; khai thuế qua mạng 100%, nộp thuế điện tử 95% đối với các doanh nghiệp. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tinh giản tối thiếu 10% biên chế ở các cơ quan hành chính so với quy định của Trung ương. 
 
Thảo luận về vấn đề này các đại biểu cho rằng, bên cạnh chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Để làm tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh thì trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho từng cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp với vị trí, chức năng nhiệm vụ của từng người. Phải phát huy hết năng lực của mỗi cá nhân, một người có thể làm được nhiều việc. Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức cũng phải công khai, minh bạch và phải đảm bảo yêu cầu đề ra. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.